Informasjon om behandling av dine personopplysninger i kundevurderinger, samt i spørsmål og svar

Vi i Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG («Medela» eller «vi/oss») er glade for å få tilbakemelding om produktene våre, og svarer gjerne på eventuelle spørsmål du måtte ha om dem. Vi er glade for å kunne tilby deg tjenester via Bazaarvoice Inc., som tilbyr en enkel måte å gjøre det på. Personvernet er viktig for oss. Derfor vil vi gjerne gi deg følgende informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine som du gir oss når du bruker tjenestene våre.

 1. Ansvarlig for databehandling og kontaktinformasjon (datakontroller)

Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG
Georg-Kollmannsberger-Str. 2
85386 Dietersheim
Tyskland
privacy@medela.com

 1. Rettslig grunnlag og formål med behandlingen av dine personopplysninger

Personopplysningene dine behandles på grunnlag av ditt samtykke, som gis frivillig og som du kan trekke tilbake når som helst. Vi behandler personopplysningene dine slik at du kan bruke tjenestene våre. Før du bruker tjenestene, blir du bedt om å oppgi et valgfritt brukernavn («kallenavn») og e-postadressen din, som brukes til å verifisere anmeldelsen din. Bruken av selve tjenesten «Kundeanmeldelser» skjer ved å velge det foretrukne antallet stjerner i knappene som vises som en samlet gjennomgang, samt i ulike kategorier. Du kan også legge til kommentarer i anmeldelsene dine. Avhengig av produktet kan du også få tilleggspørsmål du kan velge å svare på. Du kan bruke vår tjeneste «Spørsmål og svar» til å stille spørsmål. Du vil motta en e-post med informasjon så snart spørsmålene dine er besvart.

Hvis du bruker tjenestene våre, er det mulig at vi kan kontakte deg via e-post når du har sendt inn anmeldelsen eller spørsmålet ditt for å avklare forespørsler eller tilby deg hjelp der det er aktuelt, for eksempel hvis anmeldelsen/spørsmålet ditt indikerer at du kan være misfornøyd med produktene våre.

Du kan også gi oss ditt samtykke hvis du ønsker å motta fremtidig informasjon om det brede utvalget av tjenester, produkter, opplæring og arrangementer som Medela tilbyr, samt informasjon om aktuelle emner som kan interessere deg (digitalt eller i posten). Du kan når som helst motsette deg slik kommunikasjon ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene i avsnitt 8. Når det gjelder e-postkorrespondanse fra oss, kan du avslutte abonnementet på dette ved å klikke på lenken «Avslutt abonnement» nederst i e-postkommunikasjonen.

For å innhente samtykket ditt bruker vi det som kalles en «dobbel opt-in»-prosess, dvs. at når du har gitt samtykke til markedsføring, vil du motta en e-postbekreftelse med en lenke som du må klikke på for å bekrefte samtykket. Denne doble aktiveringsmetoden hjelper oss å sikre at eieren av e-postkontoen samtykker i å motta kommunikasjon fra Medela.

Svarene du deler med oss i kundeevalueringsprosessen kan også brukes til statistiske formål der det er nødvendig. Personopplysningene dine blir helt anonymisert for disse formålene.

Alle personopplysninger som samles inn, vil kun bli brukt til de formålene som er nevnt ovenfor. Den vil verken bli automatisk behandlet eller analysert i forhold til personlige aspekter (profilering).

 1. Typer personopplysninger:
 • Identifikasjons- og kontaktopplysninger (inkludert brukernavn)
 • Aldersgruppe
 • Kjønn
 • Informasjon om barn
 • Informasjon om graviditet
 • Informasjon om produktkjøp
 • Informasjon om produktet (f.eks. størrelser, emballasje, farge)
 • Anbefaling av produktet
 • Informasjonskilder
 • Gjennomgang av produktet med hensyn til kvalitet, valuta for pengene, bekvemmelighet osv.

De obligatoriske feltene som må fylles ut når du bruker tjenestene våre, er merket tilsvarende (*).

Våre tjenester kan brukes på en slik måte at du ikke kan identifiseres personlig av andre brukere av nettstedet. Du kan selv bestemme om du vil oppgi personopplysninger om deg selv som går utover de obligatoriske opplysningene. Vær oppmerksom på at det er mulig å angi detaljer når du velger kallenavn og i fritekstfeltene, som gjør det mulig å identifisere deg personlig. Vi anbefaler at du beskytter personvernet ditt og bruker tjenestene våre anonymt, uten å oppgi personopplysninger. Vi forbeholder oss retten til å avstå fra å publisere eller anonymisere (delvis) alle anmeldelser eller spørsmål som inneholder personopplysninger.

 1. Mottakere eller mottakerkategorier

For de ovennevnte formålene skal kundeanmeldelsene som publiseres på vårt nettsted med dine personopplysninger (hvis oppgitt), videresendes til ulike tredjepartsleverandører (apotek, apotekere, barneproduktforhandlere, andre nettbaserte forhandlere) og Medela-tilknyttede selskaper over hele verden, som også vil publisere disse anmeldelsene på sine nettsteder.

For å verifisere og evaluere vurderinger og spørsmål har Medela ansatt tjenesteleverandøren (Bazaarvoice Inc., et Delaware-selskap 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759 U.S.A.) som behandler dine personopplysninger på våre vegne og i henhold til våre instruksjoner. Medela har inngått en passende avtale med denne tjenesteleverandøren for å sikre at personopplysningene dine får tilstrekkelig beskyttelse. Tjenesteleverandøren kan ikke videreformidle personopplysningene dine til uautoriserte tredjeparter eller bruke personopplysningene dine til andre formål enn de som er angitt.

 1. Bruk av dine personopplysninger

Personopplysningene dine kan også komme fra andre tredjepartsleverandører (apotek, apotekere, barneproduktforhandlere, andre nettforhandlere) der du har vurdert produktene våre. For behandling av dine personopplysninger av disse tredjepartsleverandørene, kan du se den relevante tredjepartsleverandørens personverninformasjon.

 1. Lagringssted og -varighet for dine personopplysninger

Personopplysningene dine blir lagret på servere i EU. Personopplysningene dine vil bli lagret til du trekker tilbake samtykket.

 1. Overføring av data til et juridisk system utenfor Sveits/EU/EØS

Bazaarvoice og noen av Medelas tilknyttede selskaper er basert i land utenfor EU/EØS og Sveits som ikke tilbyr samme nivå av databeskyttelse som landet du bor i. Medela sørger for at alle nødvendige tiltak iverksettes for å beskytte personopplysningene dine i samsvar med gjeldende krav.

Vær oppmerksom på at publiserte kundeanmeldelser og spørsmål som gjør at du kan identifiseres, er synlige for alle brukere av nettstedet vårt over hele verden. I tjenesten «Spørsmål og svar» kan spørsmålene dine ikke bare besvares av Medela, men også av tilfeldige brukere av nettstedet.

 1. Dine rettigheter / Kontakt oss

Rett til innsyn: Du har rett til å få informasjon om personopplysninger om deg som samles inn, behandles eller eventuelt videresendes til tredjeparter.

Rett til korrigering: Du har rett til å få uriktige personopplysninger rettet eller utfylt.

Rett til sletting («rett til å bli glemt»): I henhold til lovbestemt lagringsperiode har du rett til å be om sletting av personopplysningene dine – for eksempel hvis personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige for det opprinnelige formålet de ble innhentet for.

Rett til begrensning av databehandling: Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine, for eksempel hvis behandlingen er ulovlig eller hvis nøyaktigheten av personopplysningene dine bestrides.

Rett til dataportabilitet: Du har rett til å få en kopi av personopplysningene. Du har rett til å be om at personopplysningene dine blir overført til deg, eller, der det er teknisk mulig, en annen dataansvarlig etter eget valg.

Rett til innsigelse: Du har rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine for spesifikke formål eller til å trekke tilbake ditt samtykke til slik behandling.

Vær oppmerksom på at din evne til å hevde de ovennevnte rettighetene i unntakstilfeller kanskje ikke kan garanteres på grunn av juridiske eller regulatoriske krav.

Hvis du ønsker å gjøre gjeldende en av rettighetene nevnt ovenfor, kan du sende en forespørsel til Medela AG, Data Protection Officer, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Sveits, eller sende en e-post til vårt personvernombud på privacy@medela.com.

For å sende inn en offisiell klage, ta kontakt med din lokale personvernmyndighet (i Tyskland: Liste over kontaktopplysninger til tilsynsmyndighetene i de tyske føderale statene / https://www.bfdi.bund.de).