Selskapets samfunnsansvar

Medela støtter initiativer for å fremme sosiale og kulturelle miljøer på både et globalt og et regionalt nivå. Medela utfører arbeid innenfor sitt ekspertiseområde i tillegg til å støtte sport, kunst og kultur, både innenfor og utenfor sine markeder.
Selskapets sosiale ansvar

Global Medela: «Shared Values Initiative» India

Medelas «Shared Values Initiative» i India har som mål å forbedre graden av amming og håndteringen av brystmelk, og å forbedre standardene for opplæring innen pleie av nyfødte. Initiativet er et offisielt engasjement i bevegelsen Every Woman Every Child (EWEC), som ledes av FNs generalsekretær, Ban Ki-Moon.  Ett av hovedmålene til EWEC er å støtte WHOs og UNICEFs arbeid for å redusere spedbarnsdødelighet og sykdom hos spedbarn på verdensbasis.

Medelas initiativ søker å styrke mors og barns helse gjennom brystmelkens livgivende egenskaper. Et enkelt grep som å bidra til amming i løpet av den første timen etter fødselen har vist seg å redusere spedbarnsdødeligheten med 20 %. Økt oppmerksomhet rundt brystmelkens verdi gjennom utdanning og opplæring er et effektivt første steg for å forbedre denne praksisen. Medela sørger for opplæring av lokale spesialister, som senere deler kunnskapene og ferdighetene med annet helsepersonell. Arbeidet utføres i samarbeid med andre institusjoner som bidrar til flere aktiviteter for å beskytte, fremme og støtte amming og riktig bruk av brystmelk.

Sport, kultur, kvinners og spedbarns helse

I Sveits støtter Medela Lucerne symfoniorkester samt teater- og musikkselskapet «Theater- und Musikgesellschaft» i Zug. Medela sponser også kvinnehåndballaget LK Zug (sveitsiske mestere i 2013 og 2014), samt ammekampanjen og Rosa bånd-marsjen og stiftelsen Swiss Foundation for the Promotion of Breastfeeding.

Medela sponser European Foundation for the Care of Newborn Infants (Europeisk stiftelse for nyfødtpleie – EFCNI) i deres arbeid for å gi for tidlig fødte barn og familiene deres den dedikerte og spesialiserte pleien de trenger. Medela er i samarbeid med EFCNI i ferd med å utarbeide en brosjyre for nyfødt intensivavdelinger som skal distribueres til viktige opinionsledere over hele Europa.

Medelas datterselskaper og distributører bidrar hvert år med glede til ulike sosiale aktiviteter. Medelas globale lederteam har stor respekt for dette engasjementet for sosialt arbeid både innenfor og utenfor våre markeder.

Medela Cares

Medela Cares (Medela bryr seg) er en videreføring av Medelas lange tradisjon for pleie for mødre, spedbarn, samfunn og miljøet i USA. Initiativet fokuserer på to områder der pumping av brystmelk er avgjørende for vellykkede resultater.

I programmet Continuity of Care tilbyr Medela Inc. utstyr av samme høye kvalitet som de bruker på sykehusene til mødrene under deres opphold på et Ronald McDonald House®.  Initiativet Medela Recycles gir mødre som er ferdige med ammingen, mulighet til å hjelpe andre mødre med å komme i gang. Hver elektriske Medela brystpumpe for personlig bruk som resirkuleres gjennom programmet, støtter donasjon av nye Medela Symphony® Preemie+™ brystpumper og ammeutstyr med sykehusstandard.

I back-to-work-prosjektet arbeider Medela i USA for å støtte nybakte mødre som fortsetter å amme etter at de har begynt å jobbe igjen. Dette initiativet informerer mødre om hvilke rettigheter de har, samt praktiske spørsmål rundt jobb og amming.