Vårt engasjement for amming og målene i retningslinjene fra WHO

WHO Code banner

Alle babyer fortjener den beste starten i livet

Brystmelk er ikke bare avgjørende for en god start i livet, den gir også en mengde livsvarige fordeler. Amming er svært viktig for folkehelsen og et av de mest effektive forebyggende helsetiltakene for barn og mødre, uavhengig av hvor de bor. WHO og UNICEF anbefaler fullamming inntil barnet er seks måneder gammelt. Medela støtter denne anbefalingen fullt ut.

I 1981 tok World Health Assembly i bruk WHOs International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes (Internasjonale regler for markedsføring av morsmelkerstatninger) som en anbefaling. Dette er et sett med anbefalinger som er utformet for å regulere markedsføringen av morsmelkerstatninger, tåteflasker og tåtesmokker. De fremmer trygg og tilstrekkelig ernæring for spedbarn ved å beskytte og fremme amming.

Med engasjement for amming siden 1961

Helt siden Medela ble grunnlagt i 1961, har støtte til ammende mødre stått i sentrum for alt vi gjør. Grunnleggeren vår, Olle Larsson, gjorde dette til kjernen i Medelas oppdrag da han skrev vårt Løfte om å støtte amming i 1981:

«Vi lover å vie oss til amming som den beste ernæringen for babyer og familier. Vi lover videre at våre ammetilbehørsprodukter og vår litteratur aldri skal brukes til å påvirke mødre til å bytte fra amming til bruk av morsmelkerstatning. Våre ammetilbehørsprodukter og vår litteratur skal heller aldri på noen måte brukes til å markedsføre kunstig babymelk.»

Dette er fremdeles sant i dag. Våre rundt 1800 ansatte over hele verden er forpliktet til å følge vår oppdragserklæring, «Vi eksisterer for å bedre mødres og barns helse gjennom de livgivende fordelene ved brystmelk,» og vårt oppdrags- og merkeløfte «Å være verdens ledende forkjemper og partner for brystmelk.»

I tråd med dette oppdraget har vi en helhetlig tilnærming, som søker å:

  • bedre forstå laktasjon hos mennesker gjennom forskning og vitenskap
  • gi bedre støtte til helsepersonell over hele verden med opplæring
  • støtte mødre på deres ammereise med opplæring og tjenester
  • levere de beste produktene for pumping og mating med brystmelk

Gi mødre den støtten de trenger

I løpet av de siste drøyt 50 årene har vi fått en inngående forståelse av mødrenes reise og de praktiske vanskelighetene og utfordringene de møter, som tidlig kan føre til betydelig fall i antallet som ammer. Derfor tilbyr vi et utvalg av løsninger – fra produkter og tjenester til å nå frem til mødrene tidlig med opplæring og støtte – for å støtte en sømløs integrering av amming i livsstilen deres.

Medela har satt pumpeteknologi i søkelyset. Men vi driver med mye mer enn brystpumper. Vi leverer også et komplett støttesystem, inkludert det ekstra ammesystemet, materen for barn med spesielle behov samt vårt enterale matesystem som hjelper sårbare og syke spedbarn med å få brystmelk.

For familier som er avhengige av brystpumper, er disse produktene en viktig del av ammeplanen. I slike sammenhenger er også flasker og tåtesmokker en vesentlig del av hele systemet.

Derfor vil vi, for å fortsette å fullstendig støtte mødre med en komplett løsning, fortsette å tilby flasker og tåtesmokker i vårt utvalg av Essentials. Vi er et forskningsdrevet selskap og vil gi evidensbasert informasjon om riktig bruk av flasker og tåtesmokker, på samme måte som vi gjør det for våre brystpumper og alle produktene vi tilbyr. Ved å sette av ressurser til å utvikle evidensbasert praksis, står vi sammen med forskere, helsepersonell, mødre, familier og omsorgsgivere over hele verden, som gjør alt de kan for å hjelpe mødre med å amme barna sine og babyer med å få melk fra sin egen mor.

Vårt engasjement for amming og målene i retningslinjene fra WHO

Vi er en av ammingens største støttespillere blant kommersielle selskaper og støtter ammeanbefalingene fra WHO fullt og helt. Vi er også fullt ut forpliktet til målene for anbefalingene fra WHO. Vi støtter kontinuerlig og resolutt mødre, babyer og familier under hele ammereisen, og avholder oss tydelig fra å markedsføre morsmelkerstatninger.

Nye markedsføringsretningslinjer

Vi har også utviklet nye markedsføringsretningslinjer for håndtering av materialer som omhandler mating av spedbarn, dvs. flasker og tåtesmokker til:

  1. Forsterke vår støtte til ammeanbefalingene fra WHO med et konsekvent og enkelt gjenkjennelig ikon med en lenke til en dedikert nettside med detaljert informasjon for våre kunder.
  2. Sikre at mating med flaske ikke idealiseres i noe av markedsføringsmaterialet som omhandler mateflasker og tåtesmokker. Dette innebærer at…
  • Vi ikke kommer med utsagn som antyder at det er noen likheter med amming
  • Materiale tilknyttet tåtesmokker og flasker kommer ikke til å vise barn som drikker fra flasker
  • Lagringsflasker med melk kommer til å vises i sammenheng med pumping.

Se detaljerte retningslinjer på vår nettside. De gjenspeiler tydelig vår forpliktelse til ammende mødre, og utgjør et rammeverk for kommunikasjonsaktivitetene våre.

Vi vil fortsette å leve opp til vår oppdragserklæring om å bedre mødres og barns helse gjennom de livgivende fordelene ved morsmelk, og å gjøre alt vi kan for å sette mødre i stand til å amme barna sine så lenge som mulig.

Baar, Sveits 26. mars 2020

Michael Larsson, president og styredelegat
Annette Brüls, CEO Medela AG