Et forskningsbasert selskap

Forskning er en del av Medelas DNA. Mange andre foretak bruker ordet «forskning» i beskrivelser av seg selv, men Medela skiller seg virkelig ut med sin lange erfaring med grunnleggende og undersøkende forskning. «Forskningsbasert» har vært en av selskapets kjerneverdier i mer enn 30 år, og står fortsatt sentralt i alle selskapets aktiviteter.

Forskning er en del av Medelas DNA

Fremmer langvarig samarbeid

Medelas to forretningsenheter, «Amming» og «Healthcare», følger de samme verdiene når det gjelder forskning. Selskapet investerer i grunnforskning i samarbeid med viktige opinionsledere, ledende forskere, medisinsk fagpersonell og universiteter over hele verden.

Utforskende grunnforskning er et langsiktig prosjekt. Medela har utviklet vellykket og langvarig samarbeid med ledende forskere som en modell for hvordan industrien og akademia kan arbeide sammen. Medela er alltid ute etter nye partneruniversiteter, sykehus og forskningsinstitusjoner over hele verden, som kan delta i disse samarbeidsprogrammene.

Utfordrer grunnleggende prinsipper

Resultatene av denne forskningen genererer kunnskap som ofte utfordrer grunnleggende prinsipper. Dette skaper et vitenskapelig grunnlag for det neste trinnet, som er praktisk anvendt forskning, og i sin tur for produktutvikling og klinisk forskning. Ved å investere i disse ulike aktivitetene gjør Medela forskningen til virkelighet, med et overordnet mål om å utdanne fagpersoner og forbedre fremtidens pasientpleie og livskvalitet.

Medela har som mål å være eksperter innen feltene amming og healthcare. Forskning er en integrert del av innovasjonsprosessen, som fører til produkter som utfordrer eksisterende praksis.   

Forskningsreisen fortsetter

Medelas engasjement innen forskning, både produktrelatert og annen forskning, er mer enn bare ord.  Som et virkelig forskningsbasert selskap vil Medela fortsette forskningen inn i fremtiden.