Karrierer hos Medela

Medela ser alltid etter ansatte med integritet, pågangsmot, erfaring og evnen til å ha en positiv innvirkning. Medela er opptatt av å investere i mennesker og å fremme selskapets rykte.

Karrierer hos Medela

Internasjonal kultur og mangfold

Begrepet mangfold omfatter potensial for ideer og innovasjon, og er en viktig faktor for å styrke Medelas konkurransedyktighet. Medela er et globalt selskap, og en arbeidsplass med kulturelt og internasjonalt mangfold.

Som ansvarlig arbeidsgiver fremmer Medela likestilling uavhengig av nasjonalitet, kjønn, religion, alder, livssituasjon eller funksjonshemming. Medela fremmer også et trygt og sunt arbeidsmiljø uten diskriminering, trakassering eller represalier.

Sammen med sine ansatte søker Medela å leve opp til selskapets høye verdier. Medela tror på mangfold blant mennesker – i fellesskap som forener så vel som i ulikheter som utfyller hverandre. Medela engasjerer seg i åpen dialog og fremmer gjensidig respekt – på alle nivåer. Hos Medela bidrar mangfold i ledelsen til å støtte mange forskjellige medarbeidere og medarbeidergrupper.

Talentutvikling og utdanning

Medela tilbyr dyktige personer over hele verden et utfordrende, mangfoldig og støttende arbeidsmiljø som verdsetter lidenskap, engasjement og hardt arbeid.

Medelas langsiktige suksess avhenger av evnen til å skape tillit og tilfredsstille kunder. Derfor er det avgjørende for Medela å rekruttere, utvikle og holde på kvalifiserte, ansvarlige og motiverte medarbeidere.

Medela tilbyr interessante arbeidsfelt, et bredt utvalg av kurs og opplæring, grader og vitnemål, muligheter og veiledning for ledere samt muligheter for utvikling av egne evner gjennom utfordringer i jobben.

Medela støtter utviklingen av unge fagpersoner. I Sveits tilbyr Medela en rekke traineemuligheter. Medela retter også oppmerksomheten mot alle aldersgruppers interesser, og oppmuntrer til utveksling av erfaringer og kunnskap mellom ulike generasjoner.

Atferds- og lederskapskompetanser

Medelas lederskapskompetanser er et sentralt element i selskapets ledelsesfilosofi. De definerer hvordan resultatene til ansatte og ledere måles, og hvilke individuelle ferdigheter de må ha.

Medela oppmuntrer til kontinuerlig dialog mellom ansatte og ledere, og fremmer livslang læring og utveksling av kunnskap med gjensidig respekt og tillit.

Det holdes regelmessige medarbeidersamtaler mellom ledere og ansatte, der man setter personlige og bindende mål. På denne måten kombinerer man begge parters interesser, og gir ansatte insentiver for å oppnå enestående resultater og legge grunnlaget for Medelas selskapskultur.

Livsbalanse og familie

Mennesker som har et sunt, balansert liv er ikke bare mer tilfredse, de er også mer motiverte og produktive. Medela fremmer de ansattes livsbalanse gjennom fleksible arbeidsvilkår, og bidrar dermed til en sunn balanse mellom yrkeslivet og privatlivet.

Medela utvikler internasjonale kortsiktige og langsiktige utvekslingsprogrammer for å fremme enkeltpersoners karrierer.

Hos Medela tilbys et bredt utvalg goder basert på lokale bestemmelser som varierer fra land til land.