Danielle Prime

Forskningsmedarbeider amming, Medela AG, Sveits
Danielle Prime, forskningsamanuensis amming, Medela AG Sveits

Australske Danielle Prime dro til Sveits for å utvide horisonten – både personlig og profesjonelt.

Danielle er utdannet ved University of Western Australia, der hun tok doktorgraden i 2010. I avhandlingen sin undersøkte hun utdriving av brystmelk ved brystpumping, hvilke hormoner som innvirker på melkestrømmen og hvordan mødre, sykepleiere og leger kan bli bedre informert om amming. På det tidspunktet hjalp hun allerede Medela med sine forskningsfunn.

De siste tre årene har Danielle funnet seg godt til rette ved selskapets kontorer i Sveits. Stillingen i forskningsteamet innen amming gir henne mange nye muligheter. «Hos Medela fremmer jeg kunnskapsdeling mellom forskning, produktutvikling og markedsføring», forklarer Danielle. Hun er involvert i hele prosessen fra utvikling til salg. Denne spennende jobben i krysningspunktet mellom vitenskap og industri passer henne mye bedre enn tilbaketrukket forskningsarbeid. «Her kan jeg umiddelbart se hvordan forskningen kommer til anvendelse. Jeg kan implementere våre kunnskaper på produktutviklings- og kommunikasjonsnivået for å hjelpe mødre og spedbarn», sier hun.

 

Flere medarbeiderprofiler