Respiratorisk

Luftveissykdommer, blokkerte luftveier og pusteproblemer er potensielle indikatorer på midlertidig eller permanent trakeostomi hos både nyfødte, barn og voksne. Luftveissug er for eksempel nødvendig for å holde et trakeostomirør rent og luftveiene åpne. Videre er luftveissug nødvendig for å åpne luftveiene etter en ulykke eller for pasienter med andre respiratoriske problemer.

Luftveissug

Luftveissug

Medela designer sine egne luftveissugepumper for å sørge for best mulig livskvalitet for pasientene. Pumpene fra Medela bygger raskt opp vakuum, er lette og portable, og er enkle å bruke for pasientene. Dette er spesielt viktig for pasienter som er skrevet ut fra sykehuset og har langvarig hjemmepleie foran seg. Selvstendighet kan ha en positiv innvirkning på psyken og redusere behovet for intensivpleie. Pumpene er lette å forklare og håndtere for det respiratoriske helsepersonellet.

Hurtig lindring og stille suging med pumper fra Medela

Medela tilbyr tre pumper for luftveissug. Vario 18-pumpen er utviklet for bruk på sykehus og klinikker. De lettere og fullstendig bærbare Clario-pumpene er spesielt utviklet for luftveissuging i hjemmet. Clario Toni-modellen dekker de spesifikke behovene ved pediatrisk luftveissuging.

Væskeoppsamling

Væskeoppsamling

Oppsamlingsbeholderne må være praktiske, hygieniske og lette å bruke, med lav risiko for kontaminering av pumpen.

Hygienisk oppsamling av sekreter: Vario 18 og Clario sugepumper

Medela tilbyr omfattende systemer for håndtering av sekreter til pumpene Vario 18, Clario og Clario Toni.

Produkter
Produkter