Medisinsk teknologi

Vedlikeholdsteknikere og sykepleiere må sørge for at den medisinske teknologien fungerer som den skal, slik at klinikerne kan konsentrere seg om pasienter og prosedyrer. Medelas apparater er utviklet for enkel betjening, og noen er utstyrte med funksjoner som akustiske og visuelle signaler som signaliserer alle avvik fra normal drift eller anbefalte innstillinger.
Omfattende opplæring

Omfattende opplæring innen medisinsk-teknologiske produkter

Medela University er en omfattende opplæringsplattform som forklarer sikker bruk av Medelas produkter til en rekke bruksområder, med svært detaljert bakgrunnsinformasjon, opplæringsvideoer og opplæringsstøtte. Opplæringen støttes gjennom en serie «hurtigkort», som beskriver viktige prosedyretrinn for alt utstyr fra Medela. Disse kortene er praktiske, oppsummerte bruksanvisninger for brukere som er kjent med enheten, men som ikke nødvendigvis bruker den regelmessig.

Medela tilbyr også omfattende teknisk støtte via lokale samarbeidspartnere og kundeserviceteam som håndterer service, vedlikehold av medisinsk utstyr og sikkerhetskontroller, håndtering av klager og utvikling av personlig tilpassede opplæringsprogrammer.

Vakuumpumper

Vakuumpumper for alle bruksområder

Det finnes en Medela-pumpe for alle situasjoner der det er viktig å ta hensyn til nøkkelparametre som sugestyrke, væskeflyt og stasjonær eller bærbar bruk. Medelas pumper bruks hovedsakelig innen drenasje, kirurgisk suging og luftveissug. Et bredt utvalg tilbehør er også tilgjengelig for fullstendig tilpasning av systemene.

Medisinsk suging

Medisinske sugeenheter – designet for å utføre og vare

Den modulbaserte utformingen av utstyret fra Medela gir enkelt vedlikehold og enkel montering av systemet. Drivenheten (pumpen) er kjernen i alle Medelas apparater, og de nåværende modellene er resultatet av mer enn 50 års erfaring innen medisinsk vakuumteknologi.

Produkter