Støtte kirurgi med medisinsk teknologi

Medela satser stort på forskning og fremgang innen klinisk praksis for å hjelpe kirurger og leger med å oppnå vellykkede resultater og raskere bedring av pasienter med medisinsk teknologi.

Som den ledende eksperten innen medisinsk vakuumteknologi tilbyr Medela et utvalg pumper og tilbehør for suging under kirurgi og væskedrenasje etter kirurgi. Medela utvikler nyskapende, sikre og pålitelige produkter.

 

Toraksdrenasje

Brystkasse drenasjeterapi

Pasienter som har gjennomgått en operasjon, trenger ofte en lang bedringsperiode. Helsepersonell er godt kjent med det faktum at riktig postoperativ pasientpleie er like viktig som selve operasjonen. Etter kardiotorakale inngrep settes det ofte inn brystslager for å fjerne luft og drenere bort væsker fra det operasjonsstedet som støtter fysiologisk organfunksjon.

Thopaz+ bruker digital teknologi

Med Thopaz+ har Medela satt en ny standard innen toraksdrenasje med hensyn til mobilitet, objektive digitale data og brukervennlighet. Teknologien brukt i Thopaz+ gir datatrending i sanntid og lagring av viktige terapeutiske indikatorer for håndtering av toraksdrenasje, inkludert presise og objektive data om luftlekkasje, væskevolum og intrapleuralt trykk. Det betyr at legen kan ta data- og faktabaserte beslutninger om når toraksdrenasjeslangen skal fjernes. Klinisk data demonstrerer at Thopaz+ forenkler pasientpleie etter kirurgisk inngrep, noe som fører til bedre pasientutfall og raskere mobilitet av pasienten. Pasienten er klar til å forlate sykehuset raskere, noe som fører til reduserte kostnader for sykehuset. Ref. 5,6,7,10

Kirurgisk suging

Kirurgisk suging

Prosedyrer som krever kirurgisk suging, spenner fra planlagte inngrep som generell kirurgi, gastrisk kirurgi, torakskirurgi, keisersnitt og forløsning med vakuum til hjertekirurgi. I tillegg er det ofte nødvendig ved endoskopi samt ulykkes- og akuttkirurgi.

Med tanke på bruksområdene trenger kirurgen svært allsidige, pålitelige og sikre pumper som er lette å bruke. Medela har et utvalg sugepumper som er konstruert for å oppfylle kravene ved kirurgisk suging.

Enheter som gir høyt vakuum og variable flytalternativer

Medela produserer kirurgiske sugepumper som gir høyt vakuum. Dominant Flex-pumpen gir høyest vakuum (95 kPa) med tre flythastigheter (60 l/min, 50 l/min og 40 l/min), og tilbyr full fleksibilitet for en rekke bruksområder. Basic-pumpen gir høyt vakuum (90 kPa) med en flythastighet på 30 l/min.

Væskeoppsamling

Væskeoppsamling

Alle Medelas sugepumper kan utstyres med egne væskeoppsamlingsbeholdere og egnede slanger, koblinger og filtre.

Hygieniske og kostnadseffektive løsninger for væskeoppsamling

Engangsbeholderne til Thopaz+ kommer i tre størrelser: 300 ml, 800 ml og 2 l. Flaskestørrelsen kan velges ut fra forventet drenasjevolum, mens press&shakeTM-teknologien gir hygienisk og kostnadseffektiv deponering av flaskene.

Til Dominant Flex, Basic og Vario 18 tilbyr Medela et utvalg oppsamlingssystemer for engangs- eller flergangsbruk i ulike størrelser, med tilhørende tilleggsutstyr (slanger og filtre) for oppsamling av væske fra kirurgisk suging.

Produkter
Referanser

[5]                  Cir Esp 2010, 87(6):385-9

[6]                  Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 2009, 9(Supplement 1):S31

[7]                  Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Nov;13(5):490-3

[10]                Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Sep;62(6):509-15