Thopaz digitalt toraksdrenasjesystem

Thopaz setter nye standarder for toraksdrenasjebehandling. Det kompakte systemet gir regulert undertrykk i nærheten av pasientens brystkasse, optimalisert for drenasje av pleurahulen og mediastinum. En digital skjerm viser faktiske og langsiktige luftlekkasjedata for å gjøre det mulig for helsepersonellet å treffe rettidige og objektive avgjørelser ved toraksdrenasjehåndtering.

Det er lett å tilby avansert behandling

Medela setter nye standarder innen toraksdrenasjehåndtering, i nært samarbeid med medisinske eksperter og med utgangspunkt i grundig forskning.

Ved luftlekkasje kan Thopaz brukes til å påføre regulert negativt trykk nær pasientens bryst. Faktiske data og langtidsdata gir mulighet for objektive beslutninger til riktig tid.

Takket være den innebygde sugekilden i det mobile toraksdrenasjesystemet kan pasienten bevege seg fritt rundt uten å være koblet til et veggsug.

Fordeler

Fordeler med Thopaz

Thopaz tilbyr en progressiv, nyskapende behandling som gir helsepersonell mulighet for objektiv overvåking av luftlekkasje, slik at de kan ta sikre beslutninger til riktig tid ved håndtering av toraksdrenasje.

Dette innebærer potensielt kostnadsbesparelser for sykehuset (se referanse).

 

  • En pasient som beveger seg tidlig, vil komme seg raskere etter et kirurgisk inngrep.
  • Færre bekymringer for helsepersonellet: Objektive data gir sikre beslutninger ved behandling med toraksslange.
  • Standardisering av toraksdrenasjehåndtering på tvers av ulike kirurger og institusjoner innebærer viktige kliniske fordeler.
  • Mer fleksibilitet: Helsepersonellet kan velge hvordan systemet skal plasseres.

En digital skjerm gir objektive data i sanntid, samt en 24-timers graf over luftlekkasjen, noe som gjør det enkelt å spore fremskritt i terapien. Sikkerhetsfunksjonene til Thopaz inkluderer alarmer som varsler pleiepersonell, slik at en rask intervensjon er mulig ved potensielt farlige situasjoner. 

Thopaz er liten og kompakt. Pasientene får mobiliteten tilbake raskere.

Enkelt oppsett og drift støtter helsepersonellets daglige arbeidsoppgaver. 

Produkter
Produkter
Nedlastinger
Mer informasjon
Mer informasjon

Støtte kirurgi med medisinsk teknologi

Les mer

Pasientpleie

Les mer
Referanse

Impact of the learning curve in the use of a novel electronic chest drainage system after pulmonary lobectomy: a case-matched analysis on the duration of chest tube usage. Pompili C., Brunelli A., Salati M., Refai M., Sabbatini A., Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Nov.; 13(5): 490-3.