Kirurgisk suging

Medisinske sugepumper brukes under og etter operasjon for å fjerne operasjonsvæske, vev (deriblant ben), gass og kroppsvæske. Medela utvikler vakuumteknologi av høy kvalitet som gir pålitelig vakuum samtidig som det er enkelt å håndtere, to viktige aspekter for daglig bruk på sykehus.