Overgang til amming ved brystet – Kvalitetsforbedring, laktasjon ved nyfødt-intensivavdeling fase 2

Hensiktsmessig evidensbasert ammestøtte fører til høyere ammefrekvens og bedre helseresultater for spedbarn på lang sikt.

Newborn on mother’s chest, mother feeding baby with help of feeding tool.

 

Støtterutiner som oral behandling, hudpleie og ikke-næringsgivende suging (NNS) er av avgjørende betydning for spedbarnets utvikling og forhold til foreldrene.

Forskning har vist at disse rutinene støtter morens melkevolum og spedbarnets overgang fra enteral ernæring til mating ved brystet, noe som fører til høyere ammefrekvens og langsiktige helsefordeler.1-3

Two nurses are performing oral therapy with enteral feeding on a NICU baby

Oral behandling med egen morsmelk – Overgang til ammeintervensjon ved brystet

Påføring av råmelk/egen morsmelk på innsiden av spedbarnets kinn fordi munnhygiene betraktes som immunbehandling. Denne orale behandlingen motiverer mødre på nyfødt-intensivavdeling til å begynne å pumpe tidlig og ofte, og styrker foreldrenes forhold til spedbarna deres.

Les mer

 

Woman with a headscarf has a newborn on her chest which is fed enterally

Hud-mot-hud-pleie – Overgang til ammeintervensjon ved brystet

Hud-mot-hud-pleie støtter overgangen til amming ved å tilby tilgang og tidlige muligheter for ikke-næringsrik og næringsrik suging ved brystet. Hud-mot-hud-pleie på nyfødt-intensivavdeling forbedrer ammeutfallet og forbedrer også tilknytningen og foreldres selvfølelse

Les mer

NICU baby being made familiar with feeding at breast

Overgang til direkte mating - Overgang til amming ved brystet

Når spedbarn modnes, hjelper stimuli som mottas ved brystet under ikke-næringsgivende sugeintervensjoner dem med å ta sugetak og trekke ut melk fra brystet, slik at moren kan bytte fra ikke-næringsgivende til næringsgivende ammeøkter.

Les mer

 

Mother kissing baby on the hand

Ammerater  –  Overgang til resultater ved amming ved brystet

Ammerater ved nyfødt-intensivavdeling bidrar til å skape et klarere bilde av hvor mange spedbarn ved nyfødt-intensivavdeling som mottar egen morsmelk i de mengdene de trenger, og er en indikator på laktasjonspleie under sykehusoppholdet.

Les mer

Referanser

1 Spatz DL. Ten steps for promoting and protecting breastfeeding for vulnerable infants. J Perinat Neonatal Nurs. 2004; 18(4):385–396.

Meier PP et al. Human milk in the neonatal intensive care unit. In: Family Larsson-Rosenquist Foundation, editor. Breastfeeding and breast milk - From biochemistry to impact: A multidisciplinary introduction. 1st ed. Stuttgart: Thieme; 2018.

3 UNICEF, WHO. Protecting, promoting and supporting breastfeeding: The baby-friendly hospital initiative for small, sick and preterm newborns. Geneva, New York: WHO; UNICEF; 2020. 42 p.