Brystmelkkalkulator: Spare liv – spare penger

Redd liv, spar penger med egen morsmelk
egen morsmelk økonomisk verdikalkulator

Ønsker du å redusere sykehusets morbiditeter og tilhørende behandlingskostnader?

Medela: Amming for fagpersoner

egen morsmelk er en effektiv, rimelig intervensjon for å redusere morbiditeter
hos spedbarn med svært lav fødselsvekt (VLBW; <1500 g ved
nyfødt-intensivavdeling.1-5

Økt inntak av egen morsmelk på nyfødt-intensivavdeling er avgjørende for å forbedre
helseresultatene til VLBW-spedbarn og redusere helsekostnadene.
1-5

Preterm infants fed OMM are less likely to develop:

Download NICU Scorecard

®Rush Mothers’ Milk Club, 2019; med enerett.

Helseøkonomiske modeller gir de beste estimatene basert på tilgjengelig litteratur. Medela garanterer ikke reduksjon av forekomster eller kostnadsbesparelser som genereres av denne modellen.

Referanser
  1. Johnson TJ et al. Neonatology. 2015; 107(4):271-276.

  2. Patel AL et al. J Perinatol. 2013; 33(7):514-519.

  3. Patel AL et al. Arch Dis Child Fetal Neonatol Ed. 2017; 102 (3):F256-F261.

  4. Patra K et al. Neonatology. 2017; 112(4),330-336.

  5. Meier P et al. J Pediatr. 2017; 180: 15-21.