Datainnsamlingsverktøy for laktasjon og melk fra egen mor – Kvalitetsforbedringsverktøy for nyfødt-intensivavdeling

Innsamling av egnede data på en enkel og standardisert måte bidrar til å skape et klarere bilde av hvor mange spedbarn på nyfødt-intensivavdeling som mottar brystmelk fra sin egen mor i de mengdene de trenger i kritiske perioder. Analyse av disse dataene vil gjenspeile laktasjonspleienivået.

Cake chart in data collection tool of own mothers milk

Datainnsamlingsverktøy for forbedring av ammekvaliteten ved nyfødt-intensivavdeling

Datainnsamlingsverktøy er en nettbasert applikasjon som er utviklet for å forenkle og standardisere innsamling og analyse av data knyttet til Medelas initiativ for laktasjon på nyfødt-intensivavdeling.

Medela har laget et fritt tilgjengelig, enkelt og effektivt verktøy for å hjelpe:

 • Samle inn data om laktasjonsstøttende rutiner og mating av spedbarn med egen morsmelk
 • Analysere praksiser for å fastslå effektive intervensjoner og forbedringsområder
 • Generer rapporter som måler:
  • Andelen mødre med melk som «kommer» innen 72 timer
  • Gjennomsnittlig daglig mengde morsmelk på dag 14
  • Andelen spedbarn som mates med 100 % egen morsmelk i løpet av de første 14 levedagene
  • Andelen spedbarn som får mer enn 50 ml/kg/dag med egen morsmelk i løpet av de første 14 levedagene

Gå til datainnsamlingsverktøyet for å begynne å samle inn data.

Egenskaper

 • Differensierte rapporter gir analyse for bestemte demografier, f.eks. svangerskap, fødselsvekt, fødselsmetode
 • Sikkert og kompatibelt – Når det er tilgjengelig på nettet, fungerer systemet helt frakoblet og lagrer data lokalt (det er ingen interaksjon med eksterne systemer).

Verktøyet har følgende brede elementer:

 • brukerregistrering
 • pasientregistrering
 • data for:
  • pumping
  • ammestøttende praksis
  • mate spedbarn
  • ammerater
 • oppsummeringsoppretter for flere pasienter
Choices in data collection tool