Kvalitetsforbedringsverktøy for laktasjon ved nyfødt-intensivavdeling

NICU baby being cared for in the and connected to life saving tools.

Forstå verktøysettet

Medela er velkjent for å støtte omfattende anvendt og klinisk forskning for å skape evidensbaserte produkter av høy kvalitet. Vi gjør dette for å støtte førstelinjehelsepersonell i deres daglige oppgave for å fremme, beskytte og støtte ammepleie og mating av spedbarn ved nyfødt-intensivavdelinger og barseltjenester. Ved å forske, observere naturlig atferd og lytte til kundene våre, gjør vi SCIENCE into CARE for å kunne ta bedre vare på både nåværende og fremtidige generasjoner.

Derfor har vi utviklet dette gratis verktøysettet for kvalitetsforbedring ved nyfødt-intensivavdeling (QI), som en forlengelse av vårt engasjement overfor helsepersonell, mødre og babyer over hele verden.Vi ønsker å støtte helsepersonell på alle måter ved å:

  • Presentere en trinnvis prosess for å implementere QI og praksisendringer
  • Tilby ekspertmessig evidensbasert beste praksis og kunnskap
  • Gi støtte til mødre slik at de kan nå målet om effektiv igangsetting for å bygge opp og opprettholde melkeforsyningen og å gi høy dose, langvarig eksponering av egen morsmelk til sine sårbare spedbarn