Dose med egen morsmelk – Effektive igangsettingsresultater

Høy dose og lang eksponering for egen morsmelk er rimelige intervensjoner som reduserer forekomsten av kroniske komorbiditeter som NEC, sen sepsis og BPD hos sårbare spedbarn på nyfødt-intensivavdelinger. Disse kan oppnås med evidensbaserte intervensjoner som støtter effektiv igangsetting.

A newborn baby is fed own mothers milk with the help of a feeding tool.

Hva er en dose egen morsmelk?

Dose med egen morsmelk henviser til andelen (%) eller mengden (ml/kg/dag) for orale matinger som består av egen morsmelk .1

For premature spedbarn skal dosen (ml/kg/dag) beregnes for bestemte perioder:

 • Hver dag det er innlagt på sykehus

 • Kritiske perioder med: Første 0-14 dager, dag 0-28 etter fødselen1

På nyfødt-intensivavdelinger er en dose egen morsmelk et mer nøyaktig kvalitetsmål for bruk av brystmelk enn ved utskriving.1

Hvorfor er dosen med egen morsmelk viktig?

egen morsmelk er en medisinsk intervensjon ved nyfødt-intensivavdelinger som gir overlegne fordeler sammenlignet med pasteurisert donorbrystmelk og morsmelkerstatning.2,3

Et dose-respons-forhold eksisterer mellom mengden egen morsmelk mottatt av premature spedbarn og risikoen for kliniske morbiditeter.4

Høye doser med mating av egen morsmelk er rimelige intervensjoner som reduserer risikoen for nekrotiserende enterokolitt (NEC),5-8 sepsis med sen debut,9,10 bronkopulmonal dysplasi (BPD),11 retinopati ved prematuritet (ROP)12,13 og forlenget sykehusinnleggelse.13,14

Slik optimaliserer du dosen med egen morsmelk

 

 • Sørg for at matediagrammer/-logger for spedbarn ved nyfødt-intensivavdelinger definerer sammensetningen og volumet av hver mating med egen morsmelk:donorbrystmelk:morsmelkerstatning 
 • Dokumenter det daglige volumet av egen morsmelk / donorbrystmelk / morsmelkerstatning og administrasjonsmetoden (f.eks. enteral) de første 28 dagene av spedbarnets liv 

 • Gi personalet regelmessig opplæring i verdien av å optimalisere dosen og eksponeringen for egen morsmelk for spedbarn ved nyfødt-intensivavdelinger, og den betydelige innvirkningen dette har på reduksjon av neonatale komorbiditeter. Se videoen «Healthy Brain, Healthy Body, Wealthy Society» av Professor Paula Meier for mer informasjon.

 • Gi personalet opplæring i verdien og bruken av donorbrystmelk som en bro for å unngå morsmelkerstatning, mens laktasjonsstøtte for effektiv igangsetting gis til mødre til spedbarn ved nyfødt-intensivavdelinger

 • Støtte foreldresamtaler om viktigheten av å dosere egen morsmelk til spedbarnet, slik at mødre på nyfødt-intensivavdelinger får informasjon og mulighet til å pumpe tidlig og ofte

Hvordan overvåke dosen av egen morsmelk

Samle inn og gjennomgå data om mating av spedbarn fra elektroniske journaler eller matediagrammer for de første 28 dagene etter fødselen: 

 • totalt volum per dag og andel av mating med egen morsmelk / donorbrystmelk / morsmelkerstatning.

 • Inkluder data for mating ved brystet og bruk testveiing før og etter mating for å registrere nøyaktig volum av egen morsmelk-overføring

Last opp matelogger for spedbarn til datainnsamlingsverktøyet for å måle

 • % andel av daglige matinger som er egen morsmelk / donorbrystmelk / morsmelkerstatning 

 • % andel av spedbarn ved nyfødt-intensivavdelinger som mottar 100 % brystmelk (egen morsmelk/donorbrystmelk) 

Integrer månedlige overvåkings- og evalueringsmøter for å gjennomgå dataene, identifisere områder for etterlevelse og spesifikke tidspunkter for forbedringsområder for å øke spedbarnets daglige mengde og dosering av egen morsmelk.

Del funnene med barsel- og fødeavdelingen for å ta i bruk atferds- og praksisendringer for å støtte effektiv igangsetting av laktasjon og økt melkevolum.

Referanser

1 Bigger HR et al. Quality indicators for human milk use in very low-birthweight infants: are we measuring what we should be measuring? J Perinatol. 2014; 34(4):287–291.

Meier PP et al. Evidence-based methods that promote human milk feeding of preterm infants: An expert review. J Perinatol. 2017; 44(1):1–22.

3 Meier P et al. Donor human milk update: evidence, mechanisms, and priorities for research and practice. J Pediatr. 2017; 180:15–21.

Meier PP et al. Human milk in the neonatal intensive care unit. In: Family Larsson-Rosenquist Foundation, editor. Breastfeeding and breast milk - From biochemistry to impact: A multidisciplinary introduction. 1st ed. Stuttgart: Thieme; 2018.

5 Sisk PM et al. Early human milk feeding is associated with a lower risk of necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants. J Perinatol. 2007; 27(7):428–433.

6 Johnson TJ et al. Cost savings of human milk as a strategy to reduce the incidence of necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants. Neonatology. 2015; 107(4):271–276.

7 Sullivan S et al. An exclusively human milk-based diet is associated with a lower rate of necrotizing enterocolitis than a diet of human milk and bovine milk-based products. J Pediatr. 2010; 156(4):562–567.

8 Alshaikh B et al. Effect of a Quality Improvement Project to Use Exclusive Mother's Own Milk on Rate of Necrotizing Enterocolitis in Preterm Infants. Breastfeed Med. 2015; 10(7):355–361.

9 Patel AL et AL. Impact of early human milk on sepsis and health-care costs in very low birth weight infants. J Perinatol. 2013; 33(7):514–519.

10 Hylander MA et al. Human milk feedings and infection among very low birth weight infants. Pediatrics. 1998; 102(3):E38.

11 Patel AL et AL. Influence of own mother's milk on bronchopulmonary dysplasia and costs. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2017; 102(3):F256-F261.

12 Hylander MA et al. Association of human milk feedings with a reduction in retinopathy of prematurity among very low birthweight infants. J Perinatol. 2001; 21(6):356–362.

13 Johnson TJ et al. Economic benefits and costs of human milk feedings: a strategy to reduce the risk of prematurity-related morbidities in very-low-birth-weight infants. Adv Nutr. 2014; 5(2):207–212.

14 Hair AB et al. Beyond Necrotizing Enterocolitis Prevention: Improving Outcomes with an Exclusive Human Milk-Based Diet. Breastfeed Med (2016). 11(2):70–74.