Effektiv igangsetting – Kvalitetsforbedring, laktasjon ved nyfødt-intensivavdeling fase 1

Selv om amming er naturlig, er teknikken en tilegnet ferdighet som det kan ta tid og tålmodighet for nybakte mødre og deres spedbarn å mestre. Etter hvert som de får mer erfaring, vil amming bli enklere og mer fornøyelig.

Effektiv igangsetting – Kvalitetsforbedring, laktasjon ved nyfødt-intensivavdeling fase 1

Starte amming og brystmelkforsyning

Når foreldrene får vitenskapelig og faktabasert informasjon om verdien av egen morsmelk, kan mødre ta informerte og kunnskapsrike ammebeslutninger.1-3

Tidlig, hyppig og effektiv utpumping er nøkkelen. Morsmelkmengder må overvåkes for å spore utførelsen av kliniske praksis-intervensjoner.3,4

Forskning har vist at mødre som oppnår daglige volumer på minst 500 ml før dag 14 har signifikant høyere ammefrekvens ved utskriving.3

Et dose-respons-forhold eksisterer mellom mengden egen morsmelk mottatt av premature spedbarn og risikoen for kliniske morbiditeter.5 Derfor oppnås den beste beskyttelsen når sårbare spedbarn får høye doser, langtidseksponering for egen morsmelk.

Healthcare professional informs mother about the importance of own mothers milk

Informert beslutning – effektive intervensjoner ved initiering

Det hele starter med informerte beslutninger, noe som betyr at alle familier bør få informativ, effektiv og konsekvent informasjon om fordelene med amming og å gi egen morsmelk til sine spedbarn.

Les mer

Woman who uses double breast pump looking at healthcare

Tid til første utpumping – effektive intervensjoner ved igangsetting

Når spedbarnet ikke kan amme effektivt, har pumping innen 3 timer etter fødselen vist seg å ha en betydelig innvirkning på fremtidig melkeforsyning, mating av spedbarn og påfølgende helsemessige utfall.

Les mer

Woman using breast pump and looking at her newborn child

Hyppig utpumping – effektive igangsettingstiltak

Bryststimulering ved hyppig utpumping av melk er en evidensbasert intervensjon ved nyfødt-intensivavdeling som hjelper mødre med å igangsette og bygge opp tilstrekkelige melkemengder på lang sikt.

Les mer

 

Critical time period of time to milk coming 72 hours after birth.

Når melken«kommer» – effektive igangsettingsresultater

Tiden til melken «kommer» er en indikator på effekten av intervensjoner for å støtte effektiv igangsetting. Når det skjer innen 72 timer etter fødselen, er det en viktig prediktor for tilstrekkelig melkemengde etter fire uker. Det er en sammenheng mellom forsinket melkeforsyning og klinisk signifikante negative laktasjonsresultater.

Les mer

Graph showing critical window to build milk supply

Økt melkemengde – Effektive igangsettingsresultater

Å komme opp i volum er en indikator på effekten av intervensjonene for å støtte effektiv igangsetting. Mødre som produserer mindre enn 500 ml/dag innen dag 14 har sannsynligvis en mindre enn tilstrekkelig langsiktig melkeproduksjon.

Les mer

 

A newborn baby is fed own mothers milk with the help of a feeding tool.

Dose med egen morsmelk – Effektive igangsettingsresultater

Dosen med egen morsmelk er den ultimate indikatoren på effekten av tiltakene for å støtte effektiv igangsetting. Høy dose, langvarig eksponering for egen morsmelk i kritiske perioder er rimelige forebyggende tiltak som gir bedre helseresultater for alle spedbarn ved nyfødt-intensivavdeling.

Les mer

Referanser

1. Meier PP et al. Evidence-based methods that promote human milk feeding of preterm infants: An expert review. J Perinatol. 2017; 44(1):1–22.

2. Miracle DJ et al. Mothers' decisions to change from formula to mothers' milk for very-low-birth-weight infants. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2004; 33(6):692–703.

3. Hoban R et al. Melkevolumet ved 2 ukers alder forutsier morens egen mating ved utskriving fra nyfødt-intensivavdelinger for spedbarn med svært lav fødselsvekt. Breastfeed Med (2018). 13(2):135–141.

4. Hoban R et al. Proactive Lactation Care is Associated With Improved Outcomes in a Referral NICU. J Hum Lact. 2021:890334421993467.

5. Meier PP et al. Human milk in the neonatal intensive care unit. In: Family Larsson-Rosenquist Foundation, editor. Breastfeeding and breast milk - From biochemistry to impact: A multidisciplinary introduction. 1st ed. Stuttgart: Thieme; 2018.