Forbedring av laktasjonskvalitet ved nyfødt-intensivavdeling

I over 50 år har Medela jobbet for å bedre helsen til mødre og spedbarn gjennom fordelene med brystmelk. Det å oppnå forståelse for mødres behov og spedbarns atferd, spesielt på nyfødt-intensivavdelingen, har vært en av selskapets fokusområder.

Forbedring av laktasjonskvalitet ved nyfødt-intensivavdeling

Forbedre utfallet av laktasjon på nyfødt-intensivavdeling

Mother’s hand holding foot of baby

I samarbeid med ledende eksperter har Medela skapt enkle, men effektive ressurser som nyfødt-intensivavdelinger kan bruke til å vurdere brystmelkpraksisen de har på plass, samle inn data, identifisere potensialet for forbedring og implementere evidensbaserte beste praksiser.

For mer informasjon kan du besøke:

Effektiv igangsetting

Woman who uses double breast pump looking at healthcare

De første timene og dagene etter fødselen er et avgjørende tidspunkt for igangsetting av laktasjon. Overgangen fra differensiering av sekresjon til sekretorisk aktivering, som skal skje innen 72 timer etter fødselen, har innvirkning på den langsiktige melkeproduksjonen. Derfor er rettidige tiltak for å unngå forsinkelser i sekretorisk aktivering kritisk.

Les mer

Overgang til mating ved brystet

Newborn on mother’s chest, mother feeding baby with help of feeding tool.

Amming er det ultimate målet for premature spedbarn og mor. Spedbarn på nyfødt intensivavdeling har imidlertid en unik utfordring, noe som gjør det vanskelig å amme i starten. Det premature spedbarnets progresjon mot diing vanskeliggjøres ofte av at nerve- og tarmsystemet ikke er fullt utviklet, samt underliggende medisinske komorbiditeter. Å gi evidensbasert støtte vil styrke mødre og hjelpe til med etableringen av amming.

Les mer

Verktøy for kvalitetsforbedring ved nyfødt-intensivavdeling

NICU baby being cared for in the and connected to life saving tools.

Kvalitetsforbedring (QI) er en systematisk tilnærming til analyse av praksisendringer for å forbedre resultatene. Kvalitetsforbedringsverktøy kan hjelpe til med innsamling, analyse, forståelse og kommunikasjon av data for alle kvalitetsforbedringsinnsatser.

Les mer