Laktasjonsperiode

Amming er en kunst som mor og barn må lære seg. Noen ganger kan denne læringsprosessen være ledsaget av utfordringer og problemer som må løses.