Ammeplan

De fleste kvinner tar avgjørelsen om å amme enten før graviditeten eller i første trimester. Tidlig konsultasjon med relevant helsepersonell er derfor viktig for å hjelpe moren med å nå målene sine med hensyn til amming. Meningene og rutinene til obstetrisk og pediatrisk helsepersonell har konsekvent blitt forbundet med mødres ammeresultater. Mødre bør oppmuntres til å diskutere målene sine med hensyn til amming med helsepersonell og bestemme seg for en ammeplan ved siden av en fødselsplan før fødselen.

Sykdomshistorie og undersøkelse av bryster

I prenatale samtaler med en fødselslege eller annet relevant helsepersonell, bør kvinnens sykdomshistorie vurderes i sammenheng med fremtidig amming. Den bør være fullstendig og dekke tidligere tilstander, legemidler, kosthold og andre relevante temaer. Alle tilstander, legemidler eller tidligere brystkirurgi som kan stå i veien for amming, bør diskuteres. I tillegg bør tidligere ammehistorie og potensielle hindre for amming diskuteres.

Ammeundervisning

Både sykdomshistorien og brystundersøkelse kan brukes til å utdanne kvinnen om brystene sine, eventuelle anatomiske problemer som kan påvirke amming og eventuelle kostholds- eller legemiddelrelaterte problemer som kan gi grunn til bekymring. I tillegg kan denne diskusjonen brukes til å berolige moren med hensyn til amming og oppmuntre til evidensbaserte ammestrategier etter fødselen. Disse inkluderer å oppmuntre til tidlig og hyppig amming, å unngå brystmelkerstatning samt eventuelle problemer som kan oppstå på sykehuset.

Andre temaer kan også diskuteres, slik som ammerutiner etter utskriving fra sykehuset, praktiske råd for amming og oppbevaring av brystmelk, å dra på jobb igjen og valg av brystpumpe. Undervisning av nære familiemedlemmer er også viktig. Studier viser konsekvent at kvinner med familiemedlemmer og helsepersonell som støtter amming, har høyere sannsynlighet for å amme og nå sine mål.

Referanser

American Academy of Pediatrics and The American College of Obstetricians and Gynecologists. Breastfeeding handbook for physicians 2006).

Lawrence, R.A. & Lawrence, R.M. Breastfeeding: a guide for the medical profession (Elsevier Mosby, Maryland Heights, MO, 2011).

Odom, E. C., Li, R., Scanlon, K. S., Perrine, C. G. & Grummer-Strawn, L. (2014). Association of Family and Health Care Provider Opinion on Infant Feeding with Mother’s Breastfeeding Decision. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 114(8), 1203–1207.

Ramakrishnan, R., Oberg, C. N. & Kirby, R. S. (2014). The association between maternal perception of obstetric and pediatric care providers’ attitudes and exclusive breastfeeding outcomes. Journal of Human Lactation, 30(1), 80-87.

Perrine, C. G., Scanlon, K. S., Li, R., Odom, E. & Grummer-Strawn, L. M. (2012). Baby-friendly hospital practices and meeting exclusive breastfeeding intention. Pediatrics, 130(1), 54-60.