Forberedelse til amming

Selv om amming er naturlig, er teknikken en tilegnet ferdighet som det kan ta tid og tålmodighet for nybakte mødre og deres spedbarn å mestre. Etter hvert som de får mer erfaring, vil amming bli enklere og mer fornøyelig.