Fysiologisk avvenning

Avvenning viser til prosessen med å overføre spedbarnets avhengighet av morens melkeproduksjon til andre ernæringskilder. Avvenning er en sammensatt prosess som innebærer ernæringsmessige, mikrobiologiske og psykologiske tilpasninger, og kan finne sted ved ulike tidspunkt for ulike mor-barn-par.

Spedbarn viser generelt tegn på å være klar for solid føde i andre halvdel av sitt første leveår. Det er også næringsmessig riktig å begynne med å mate spedbarn med mat som inneholder jern fra de er seks måneder gamle. I den alderen er behovet for jern større enn det som kan forsynes gjennom brystmelk. Når spedbarn er omkring 12 måneder gamle, øker proteinbehovet på samme måte for å assistere raskt vekst, og dette kan heller ikke møtes utelukkende med brystmelk.

Avvenning kan styres av enten spedbarn eller mor. Det kan beskrives som at spedbarnet viser økt interesse for annen føde og/eller minsket interesse i amming. Vanlige årsaker for avvenning som er beskrevet av mødre inkluderer at spedbarnet har mistet interesse i å bli ammet og at det ikke er fornøyd med brystmelk alene.

Fysiologiske endringer ved avvenning

Det oppstår endringer i sammensetningen av melk og brystkjertlene ved avvenning. Over en periode på tre måneder etter avvenning minker melkemengden til omkring 67 prosent, 40 prosent og 20 prosent av grunnlinjen. I denne perioden øker konsentrasjonen av protein, natrium og jern med mellom 100 og 200 prosent, samtidig som laktosekonsentrasjonen minker.

Fordi melk ikke lenger pumpes regelmessig fra brystet, utvider kjertlene seg samtidig som melkeproduksjonen gradvis avtar. Brystene sveller opp med kompresjon av blodkarene og innsnevrer blodsirkulasjon og oksytocin til myoepitelen. Alveolene utvider seg og flater ut, og kollapser til slutt. Kjertelvevet går tilbake til en hvilende tilstand og fettvevsmengden minker. På dette stadiet går brystkjertlene tilbake til nær tilstanden før graviditet og er klare til å gå igjennom den samme utviklingssyklusen ved neste graviditet. Tilbakegangsprosessen eller tilbakedanningen ved rask avvenning er mest sannsynlig svært annerledes fra sakte avvenning over flere måneder, men det er gjort lite forskning på dette området.

Generelle retningslinjer for fysiologisk avvenning

  • Det anbefales å gradvis erstatte en mating av gangen som senere kan økes, slik at en andre mating erstattes på motsatt tid av dagen (én mating om morgenen og én om kvelden)
  • Etter hvert som solid føde øker, kan amming fremdeles fortsette når ønskelig, selv om matingens varighet og hyppighet kan minke
  • Solid føde bør gis før amming under avvenning
  • Avvenning er både en fysiologisk og følelsesmessig opplevelse: Det er normalt for mor å føle seg noe nedfor eller være trist når hun innser at ammeperioden er i ferd med å avslutte
Referanser

Lawrence, R. A. and Lawrence, R. M. Breastfeeding: a guide for the medical profession (Elsevier Mosby, Maryland Heights, MO, 2011).

Li, R., Fein, S.B., Chen, J., Grummer-Strawn, L.M. Why mothers stop breastfeeding: mothers' self-reported reasons for stopping during the first year. Pediatrics. 2008 Oct;122 Suppl 2:S69-76.

Garza, C., Johnson, C.A., Smith. E.O., Nichols. B.L. Changes in the nutrient composition of human milk during gradual weaning. Am J Clin Nutr. 1983 Jan;37(1):61-5.