Avvenning

Et spedbarn anses som avvendt når det slutter å die eller moren slutter å amme, og spedbarnet får all ernæring fra andre kilder enn brystet. Et spedbarn kan avvennes fysiologisk – ledet av spedbarn eller mor – eller av medisinske årsaker.