Drikkebeger

Drikkebegeret er en lavkostnadsløsning for kortsiktig mating med brystmelk, næringstilskudd eller medisiner. Drikkebegeret er BPA-fritt.

Se www.medela.com/who for informasjon om WHOs anbefalinger for hvor lenge man bør amme.

Mating med brystmelk, næringstilskudd eller medisinering med drikkebegeret.

Hvis et spedbarn trenger en kortsiktig mateløsning, er drikkebegeret et kostnadseffektivt alternativ. De små, presise volumgraderingene på begeret gjør det enkelt å se mengder nøyaktig, slik at omsorgspersonen kan kontrollere og holde rede på mengden spedbarnet drikker.

Fordeler med drikkebegeret

Volumgraderingene på drikkebegeret gjør at omsorgspersonen kan holde rede på mengden spedbarnet drikker.

Utstyret kan brukes igjen etter rengjøring i samsvar med bruksanvisningen.

  • Ideell for mating på kort sikt eller for å administrere små mengder av næringstilskudd eller medisiner
  • Gjør det mulig å holde rede på mengden spedbarnet drikker
  • Kan brukes flere ganger og er kostnadseffektivt
Nyttige produkter