Håndtering av brystmelk

Medela breast milk management products for professionals

Medela tilbyr sykehuspersonell og mødre et bredt utvalg av løsninger for trygg håndtering av brystmelk. Dette inkluderer merking av brystmelkbeholdere, i tillegg til trygg oppbevaring, oppvarming og tining av brystmelk.

Se www.medela.com/who for informasjon om WHOs anbefalinger for hvor lenge man bør amme.