Nasjonale webinarer

Webinar 26. april 2023: Er oppstart av melkeproduksjonen en utfordring?
Som helsepersonell vet du at det er risikofaktorer som kan påvirke ammingen og sette fremtidig melkeproduksjon i fare. Mødre som har risikofaktorer for forsinket sekretorisk aktivering, trenger ofte ekstra støtte de første timene og dagene etter fødselen for å effektivt starte og bygge opp melkeforsyningen.
Risikofaktorer som påvirker sekretorisk aktivering kan identifiseres før, under og etter fødsel, og du som helsepersonell kan vurdere, forberede og hjelpe disse kvinnene mot å lykkes med melkeproduksjonen.

Vitenskap, veiledning og råd ved oppstart med brystpumpe.
Vi ønsker med dette webinaret å dele kunnskap med deg om identifisering av risikofaktorer som kan påvirke melkeproduksjonen, om tidlig oppstart med pumping når amming ikke er mulig, samt hvordan mødre kan bruke en brystpumpe effektivt for å nå målet – tilstrekkelig melkeproduksjon og forhåpentligvis fullamming.

Vår lange erfaring på markedet, kombinert med de nyeste vitenskapelige funn innen laktasjonsfysiologi, morsmelk og ernæring til nyfødte, gjør at vi kan hjelpe deg med råd til kommende og nybakte mødre, for å støtte dem mot en vellykket start, oppbygging og vedlikehold av melkeproduksjonen.