ISRHML 2016

Medela vil delta på den første ISRHML-konferansen på det afrikanske kontinentet, som fremhever ISRHML sitt mål om å nå og inkludere fremragende forskere fra alle deler av verden.
ISRHML 2016