COINN 2016

Medela vil delta på COINN 2016, som holdes av Canadian Association of Neonatal Nurses (den kanadiske foreningen for nyfødtsykepleiere) i samarbeid med Council of International Neonatal Nurses (Rådet for internasjonale nyfødtsykepleiere), lærere, studenter, osv. fra hele verden.
COINN 2016