41. Arab Health 2016

Medela vil delta med begge forretningsenheter – brystmelk og healthcare – på den største medisinskfaglige messen i De forente arabiske emirater (FAE).
41. Arab Health 2016