Imøtegå utfordringene: trygg og hygienisk håndtering av brystmelk

Når amming ikke er mulig, må nyfødt intensiv avdeling sikre at brystmelk utgjør minst mulig risiko for spedbarnet og er av optimal kvalitet.

Alle prosedyrer som involverer brystmelk må derfor

• minimere risikoen for kontaminering
• fremme trygg oppsamling og rengjøring
• opprettholde integriteten til de bioaktive komponentene
• redusere faren for smitte av sykdommer
• utnytte den tilgjengelige mengden av melk mest mulig effektivt
• minimere risikoen for forvekslinger

Medela deler disse målene. Ved å bruke forskningsbaserte og prosessoptimerte innovasjoner, i tillegg til forskningsrapporter og sammendrag fra de nyeste studiene, hjelper Medela både personell og pasienter ved nyfødt intensiv avdeling med å ta informerte beslutninger.

Det er kritisk å forhindre kontaminering, sikre infeksjonskontroll og maksimere de ernæringsmessige og beskyttende komponentene i brystmelk ved nyfødt intensiv avdeling. Feil håndtering kan resultere i redusert kvalitet på melken, dårlig hygiene eller forvekslinger. og hvis det oppdages problemer vedrørende hygiene, må dyrebar melk sannsynligvis kastes. I verste fall kan problemer vedrørende hygiene forbli uoppdaget og utsette spedbarnet for risiko.

Referanser

Gransden, W.R., Webster, M., French, G.L., & Phillips, I. An outbreak of Serratia marcescens transmitted by contaminated breast pumps in a special care baby unit. J Hosp Infect 7, 149-154 (1986).

Brown, S.L., Bright, R.A., Dwyer, D.E., & Foxman, B. Breast pump adverse events: Reports to the food and drug administration. J Hum Lact 21, 169-174 (2005).

Donowitz, L.G., Marsik, F.J., Fisher, K.A., & Wenzel, R.P. Contaminated breast milk: A source of Klebsiella bacteremia in a newborn intensive care unit. Rev Infect Dis 3, 716-720 (1981).