Sikkerhet og infeksjonskontroll for brystmelk ved nyfødt intensiv avdeling

Brystmelk har potente infeksjonshemmende egenskaper som bidrar til å forhindre vekst av mikrober. Men på grunn av brystmelkens unike sammensetning medfører oppsamling, lagring og håndtering av brystmelk ved nyfødt intensiv avdeling en rekke sammensatte utfordringer som øker risikoen for kontaminering. Selv om brystmelkens fordeler i stor grad oppveier dens risiko som en mulig kilde for infeksjon, er det avgjørende å optimalisere brystmelkprosessen for å garantere sikkerhet og infeksjonskontroll. Medela tilstreber å tilby kunnskap og produkter som bidrar til å forbedre brystmelkprosessen ved nyfødt intensiv avdeling. Medela støtter helsepersonell ved nyfødt intensiv avdeling med evidensbaserte løsninger for trygg og hygienisk håndtering av brystmelk.

Lidenskapelig opptatt av brystmelk

Medela mor som holder spedbarnet sitt

Vitenskap og fagpersonell er enige om at brystmelk er den mest næringsrike kilden til vekst og utvikling for spedbarnet, og amming er den tryggeste og mest naturlige måten å gi den på. Mer...