Oversikt: Medelas løsninger for nyfødt intensiv avdeling

Medela forstår de iboende vanskelighetene med å gi brystmelk ved nyfødt intensiv avdeling. Det er utfordringer for moren rundt det å oppnå en tilstrekkelig melkeforsyning, og for det premature spedbarnet rundt det å innta melken. Dessuten oppstår det problemer vedrørende hygiene og logistikk når disse utfordringene møtes.

Vitenskapelig forskning

Medela streber etter utmerkethet i vitenskapelig forskning – en innstilling som har gjort det mulig for selskapet å utvikle avanserte brystpumper og teknologi for mating med brystmelk, selv i vanskelige situasjoner som prematur fødsel. Medela jobber med erfarent helsepersonell og oppsøker samarbeid med universiteter, sykehus og forskningsinstitusjoner over hele verden.

Produkter

Medelas nøkkelkompetanse ligger i å hjelpe mødre med melkeutdriving. Dette inkluderer forsiktig og hygienisk oppsamling av brystmelk i BPA-frie beholdere. Enkle løsninger for merking, oppbevaring, frakt, oppvarming og tining - alle bidrar til sikker håndtering av den dyrebare brystmelken. For at brystmelken skal være til fordel for spedbarnet, har Medela utviklet en rekke innovative produkter for ulike matesituasjoner.

Utdanning for spesialister ved nyfødt intensiv avdeling

Hos Medela er forskning og opplæring nært tilknyttet hverandre. Medela forener klinikere og pedagoger på måter som fører til faglig vekst, utveksling av kunnskap og samhandling med et bredere vitenskapelig miljø.