Opplæring ved nyfødt intensiv avdeling

Medela jobber sammen med fagfolk over hele verden for å overvinne og fjerne hindringene for bruk av brystmelk og amming ved nyfødt intensiv avdeling. I tillegg til å gi direkte støtte til ulike forskningsprosjekter, oppsummerer Medela eksisterende kunnskap og formidler det gjennom ulike materialer, kanaler og begivenheter.

Forskningsrapporter

Medela har gjennomført omfattende undersøkelser av publisert litteratur. Resulterende rapporter fremhever oppdaterte og evidensbaserte

  • metoder for å assistere med mating med brystmelk og amming ved nyfødt intensiv avdeling.
  • metoder for å støtte utviklingen av omfattende og standardiserte logistiske prosesser for håndtering av brystmelk ved nyfødt intensiv avdeling.
  • tiltak for å assistere sikker og hygienisk brystmelkhåndtering ved nyfødt intensiv avdeling.

Mer informasjon om forskningsrapporter i undervisningsmateriell

Studer artikkelsammendrag

Artikkelsammendrag gir den vitenskapelige og kliniske sammenhengen til de enkelte prosess- og produktinnovasjonene. Ved å oppsummere, analysere og forklare klinisk forskning, bidrar de til å sette riktige forventninger når en ny metode eller teknologi innføres.

Mer informasjon om artikkelsammendrag i nedlastingssenteret

Brosjyrer for nyfødt intensiv avdeling

Disse brosjyrene er en oversikt over Medelas løsninger for nyfødt intensiv avdeling og har som mål å assistere profesjonelle ved nyfødt intensiv avdelinger med å

  • optimalisere evidensbaserte løsninger for hver enkelt situasjon sammen med spedbarnets progresjon i mateutviklingen.
  • en oversikt over evidensbaserte logistiske prosedyrer for håndtering av brystmelk ved nyfødt intensiv avdeling, og hvordan Medelas løsninger kan støtte og hjelpe til i standardiseringen av denne brystmelkprosessen.
  • med evidensbaserte løsninger for sikker og hygienisk håndtering av brystmelk.

Infografikk

Teaser Hva regnes som normalt når det gjelder amming

Infografikk gjør det mulig for lesere å raskt få tak i den nødvendige informasjonen ved å forklare komplekse konsepter ved bruk av grafikk. Visuelle representasjoner av datasett og læremateriell er en rask måte for publikum på alle nivåer å lære om emner som ammeatferd.

Mer informasjon om infografikk i nedlastingssenteret

Plakater og DVD-er

Medela støtter en mengde forskningsprosjekter. Plakater og DVD-er fremhever de vesentligste resultatene av disse prosjektene, inkludert kunnskapen om diende spedbarn og utdriving av brystmelk.

Mer informasjon om plakater og DVD-er i nedlastingssenteret

Nyfødt intensiv avdeling, kunnskapsgivende arrangementer

Medela organiserer et utvalg av symposier om ulike emner tilknyttet brystmelk, som regionale frittstående arrangementer eller som en del av nasjonale konferanser.

Medelas viktigste arrangement er imidlertid det årlige internasjonale symposiet om amming og laktasjon. Gjennom dette symposiet gjør Medela kunnskap direkte tilgjengelig for brukerne, inkludert neonatale leger og sykepleiere. Symposiet er en plattform der internasjonalt anerkjente forskere kan gi innsikt i sine nyeste vitenskapelige funn innenfor tre nøkkelområder:

  • de siste anbefalingene for forskningsbasert praksis
  • de unike komponentene i brystmelk
  • verdien av brystmelk ved nyfødt intensiv avdeling

Du finner mer informasjon om nyfødt intensiv avdeling, kunnskapsgivende arrangementer her