De logistiske utfordringene rundt brystmelk på nyfødt intensiv avdeling

Mating med brystmelk på nyfødt intensiv avdeling mangler ofte standardiserte prosesser. Protokoller for håndtering av brystmelk varierer mellom ulike institusjoner og er avhengige av reguleringsrutiner og sykehusets midler. Ettersom fordelene med brystmelk er så store, arbeider Medela for å utvikle evidensbaserte løsninger for konsekvent og effektiv håndtering av brystmelk ved nyfødt intensiv avdeling.

Følgende illustrasjon beskriver forløpet til brystmelkprosessen ved nyfødt intensiv avdeling. Medelas portefølje for logistikken rundt brystmelk sørger for løsninger som støtter hvert av disse håndteringstrinnene.