Imøtegå utfordringene: Standardisering av den logistiske løsningen for brystmelk ved nyfødt intensiv avdeling

Medela forstår hvor vanskelig det kan være å gi brystmelk ved en nyfødt intensiv avdeling: Før melken kan gis til spedbarnet, har den gått gjennom en rekke prosedyrer og prosesser som kan redusere melkemengden og -kvaliteten. Dette betyr at det er en betydelig logistisk utfordring å skaffe til veie brystmelk i en form som er så nær fersk, nypumpet brystmelk som mulig.

Når spedbarn ikke er i stand til å die, må nyfødt intensiv avdeling sikre at logistiske prosesser er tilstede for å

  • gi tilstrekkelig med brystmelk
  • av høyest mulig kvalitet
  • med sikte på å oppnå amming før utskrivning

Betydelig oppmerksomhet er nødvendig for å sikre at hygieniske rutiner, samt loggføring, merking og korrekte lagringsprosedyrer følges av alle som håndterer melken. For å støtte involvering av familien, er det viktig at foreldre får opplæring i sykehusets prosedyrer og retningslinjer, slik at de selv kan følge disse når de håndterer melk på sykehuset og hjemme. Følgende illustrasjon beskriver de komplekse trinnene for brystmelkløsningen. Melk kan bli utsatt for en rekke ulike temperaturer og varierende lagringsperioder, og bli gitt i henhold til ulike ernæringsmessige behov. Det er tydelig at logistisk håndtering av brystmelk er nødvendig, og at prosedyrer bør standardiseres der det er mulig.