Forskning er en del av Medelas DNA

Medela er et forskningsbasert selskap som investerer i utforskende grunnforskning med viktige opinionsledere. Dette danner et vitenskapelig grunnlag for produktinnovasjon og klinisk praksis. Gjennom denne virksomheten gjør Medela forskning til noe levende.
Teaser Forskning er en del av Medelas DNA

Fremmer langvarig samarbeid

Utforskende grunnforskning er et langvarig prosjekt og et langvarig satsningsområde for oss. Gjennom årenes løp har Medela utviklet langvarige relasjoner med ledende forskere. Disse partnerskapene er en modell som viser hvordan næringsliv og akademia kan jobbe sammen.

Medela er kontinuerlig på utkikk etter nye partneruniversiteter, -sykehus og -forskningsinstitusjoner rundt omkring i verden som kan bli med på disse samarbeidsprogrammene.

Utfordrer grunnleggende prinsipper

Resultatene av denne forskningen genererer kunnskap som ofte utfordrer grunnleggende prinsipper. Dette skaper et vitenskapelig grunnlag for det neste trinnet, som er praktisk anvendt forskning, og i sin tur for produktutvikling og klinisk forskning. Forskning er en nødvendig del av innovasjonsprosessen som fører til produkter som utfordrer eksisterende praksis.

Fortsetter oppdagelsesferden

Medelas engasjement innen forskning, både produktrelatert og annen forskning, er mer enn bare ord. Medela, et virkelig forskningsbasert selskap, skal fortsette sin forskningsreise inn i fremtiden.

Last ned infografikk her: «Forskning er en del av Medelas DNA».