Calma fra visjon til virkelighet

Forskning har tydelig vist at det diende spedbarnet er i stand til å opprettholde et vakuum, holde sugetaket på brystet, puste jevnt og dermed forbli stabilt og rolig. Med dette i tankene fikk Medela visjonen om å utvikle Calma, en mateløsning basert på spedbarnets naturlige melkefjerningsatferd.

Calmas integrerte vakuumkontrollerte ventil innebærer spesielt at spedbarnet selv må skape vakuum for å sette i gang melkestrømmen og bruke en tungebevegelse som er lik den som brukes under ved amming, for å fjerne melk.

Under utviklingen av Calma ble det etablert forskningsinitiativ som siden har produsert tre fagfellevurderte artikler: to med Hartmann Human Lactation Research Group fra University of Western Australia (Geddes et al. 2011, Sakalidis et al. 2012) og den tredje med Dr Mizuno fra Showa University, Tokyo (Segami et al. 2013).

Fordeler for spedbarnet

De viktigste funnene i denne forskningen, som sammenlignet amming og mating med en tåtesmokk som frigjør vakuum på en vitenskapelig måte, var at begge matemetoder var like for følgende resultater:

  • Tungebevegelse, brystvorteposisjon og bruk av vakuum for melkeutdriving
  • Koordinering av suging, svelging, pusting og pausetaking
  • Overføringsmengden av melk og matingens varighet
  • Munnen åpningsvinkel (sugetak), samt kjeve og
    halsbevegelser
  • Fysiologisk stabilitet som målt ved hjerteslag og oksygenmetning.
Melkestrømmen med Calma og ved brystet illustrasjon

Se www.medela.com/who for informasjon om WHOs anbefalinger for hvor lenge man bør amme.

Hjerterytmen og oksygeninnholdet i blodet med Calma diagram
Studiesammendrag
Tongue movement and intra-oral vacuum of term infants during breastfeeding and feeding from an experimental teat that released milk under vacuum only (på engelsk)

Recent literature supports the theory that vacuum is integral to the removal of milk from the breast rather than peristaltic compression of the breast. ...

Geddes, D.T., Sakalidis, V.S., Hepworth, A.R., McClellan, H.L., Kent, J.C., Lai, C.T. and Hartmann, P.E. (2011)

Early Human Development 88: 443 - 449
Oxygen saturation and suck-swallow-breathe coordination of term infants during breastfeeding and feeding from a teat releasing milk only with vacuum (på engelsk)

Vacuum is an important factor in milk removal from the breast, yet compression is the predominant component of milk removal from bottle teats. Since bottle-feeding ...

Sakalidis,V.S., McClellan,H.L., Hepworth,A.R., Kent,J.C., Lai,C.T., Hartmann,P.E. and Geddes,D.T. (2012)

International Journal of Pediatrics ID 130769
Referanser

Segami,Y., Mizuno,K., Taki,M., & Itabashi,K. Perioral movements and sucking pattern during bottle feeding with a novel, experimental teat are similar to breastfeeding, Journal of Perinatology 33, 319-323 (2013)

Relaterte løsninger