Igangsetting med fokus på mødre med risikofaktorer ved laktasjon

De første timene og dagene etter fødselen er avgjørende for at mor og spedbarn skal få i gang og øke melkeforsyningen på en effektiv måte. Det er viktig å gi mødre god støtte og rådgivning i denne perioden for å hjelpe dem med å få i gang og opprettholde tilstrekkelig melkeforsyning.

Sannsynligheten for at mødre slutter å amme er større hvis de føler at melkeforsyningen er utilstrekkelig. Mødre med spedbarn som ikke er i stand til å die effektivt eller som har risikofaktorer for laktasjon, trenger ekstra støtte for å etablere melkeforsyning. Bruk av sykehusklassifiserte pumper for å stimulere brystene kan i slike tilfeller gi verdifull støtte. Det er derfor nyttig å identifisere og overvåke kvinner med risikofaktorer for forsinket aktivering av sekresjon, som kan ha nytte av tidlig bruk av pumpen, for å få i gang og bygge opp tilstrekkelig melkeforsyning.

Lars Bode, professor i pediatri og direktør ved Mother-Milk-Infant Center of Research Excellence (MOMI CORE), University of California, San Diego, USA Med alle endringene i klinisk praksis må vi støtte foreldrene med evidensbasert informasjon, slik at de trenger riktig støtte for igangsetting og amming på sykehuset for å sikre langvarig, tilstrekkelig melkeforsyning.

Start av melkeproduksjonen

Alle mødre gjennomgår den samme laktasjonsprosessen for å oppnå tilstrekkelig melkeproduksjon, uavhengig av om de føder på termin eller prematurt. Denne melkeproduksjonsreisen kan beskrives som en sammenhengende serie på fire trinn:

  • Utvikle – brystvevet
  • Starte – melkeproduksjon
  • Bygge opp – melkeproduksjonen
  • Opprettholde – melkeproduksjonen

Fordi trinnene er forbundet med hverandre, er det viktig å gjøre det riktig fra starten av. Det har en betydelig innvirkning på vellykket, langsiktig melkeproduksjon.

Last ned infografikk om igangsetting av melkeproduksjon

Veiledning for helsepersonell: Om amming og pumping under COVID-19

Denne infografikken er basert på oppdatert dokumentasjon fra WHO og UNICEF, og gir helsepersonell svar på de vanligste spørsmålene når kvinner ammer med koronavirus – enten de har mistenkt eller bekreftet COVID-19 og enten de ammer eller pumper til spedbarn som er født ved en nyfødt-intensivavdeling.

Klikk her for å laste ned et oversiktlig diagram for raske og nøyaktige beslutninger som støtter trygg amming og pumping under COVID-19-pandemien.

Klikk her for nyttige tips til mødre for å bygge opp ammeselvtilliten

 

Risikotilstander som påvirker igangsetting av amming

Det finnes faktorer som må tas i betraktning når man skal fastsette risikoen for forsinket aktivering av sekresjon. Tre av disse risikofaktorene kan vurderes før fødselen (morens alder, gravida, vekt), og den fjerde, fødselen, rett før fødselen eller under fødselen (uplanlagt keisersnitt). Korrekt klinisk intervensjon på riktig tidspunkt kan gi mor de beste muligheter til å oppnå sine ammemål. Mødre med disse tilstandene bør derfor få opplæring om sine potensielle ammeutfordringer.

Klikk her for å laste ned infografikken om de 10 spesifikke risikotilstandene som må vurderes før og etter fødselen, og som kan påvirke ammingen eller brystmelkproduksjonen.

 

Forbedre forsinket laktogenese og hemmet laktasjon hos mødre med risiko

Evnen til å igangsette, bygge opp og opprettholde en melkemengde som er tilstrekkelig til å dekke spedbarnets behov, er avhengig av komplekst sammensatte faktorer. I tillegg er det flere risikofaktorer for forsinket melkeproduksjon og hemmet laktasjon hos mor.

I mange laktasjonssituasjoner startes ikke tiltakene før en mor rapporterer problemer. Ved å identifisere mødre med risiko for forsinket eller hemmet melkeproduksjon, spesielt mødre med flere risikofaktorer, kan helsepersonell forbedre overvåkingen av spedbarnets spiseprogresjon og gripe inn proaktivt.


Last ned white paper om forbedring av forsinket laktogenese og hemmet laktasjon hos mødre med risiko, av Jean Rucks Rhodes

 

Gjør det riktig: Det kritiske mulighetsvinduet for etablering av laktasjon og bedre pasienttilfredshet

Professor Diane Spatz, PhD, RN-BC, FAAN, presenterer evidensbaserte strategier for å ta opp suboptimale ammeproblemer relatert til risikofaktorer for amming og iverksette praksisendringer som påvirker utfallet av ammeprosessen.

A call to action Les mer Breastfeeding education material Les mer