Dokumentasjon på innvirkningen av COVID-19 på amming

Ivareta amming i en tid med COVID-19 En oppfordring til å handle.

COVID-19 har hittil hatt betydelig innvirkning på den kliniske praksisen når det gjelder mødre, ammerådgivning og støttetjenester. Mer enn halvparten av helsepersonell ved fødeavdelinger og nyfødt-intensivavdelinger rapporterer indikative endringer i den kliniske praksisen. Helsevesenet er også under betydelig press, og støttepersonell som jordmødre og ammespesialister er sterkt påvirket av disse reduksjonene. Dette har ført til at nybakte mødre mangler støtten de trenger de første kritiske dagene for å bygge opp tilstrekkelig og varig melkeforsyning, noe som fører til potensielle ammeproblemer hjemme og tidlig avvenning. I tillegg har COVID-19 forårsaket betydelig stress hos ammende mødre på grunn av ulike faktorer.

Også blant mødre som i utgangspunktet ønsket å amme har COVID-19 hatt en betydelig negativ innvirkning på ammevarigheten og frekvensen, fordi tilgangen til fødselstjenester er redusert.

Klikk her for å laste ned white paper fra FMR-undersøkelsen

Janis Müller, PhD Institute of Molecular Virology, Ulm University Medical Centre, Tyskland Vår studie viste at viral RNA kan forekomme i melk, men at det forekommer sjelden og i svært korte perioder. Selv om vi har påvist viral RNA i brystmelk, betyr ikke dette at melken er smittsom. Jeg kjenner heller ikke til noen publikasjoner der aktivt virus i brystmelk er bekreftet.

Brystmelk, COVID-19 og amming – En vitenskapelig litteraturgjennomgang om COVID-19 og amming så langt.

Etter hvert som pandemien har utviklet seg, er det stilt mange spørsmål med hensyn til overføringsveier og infeksjonsmåter, med spesiell interesse for overføring mellom mor og barn, samt status for amming og brystmelk. Selv om fordelene med brystmelk og amming for moren og spedbarnet er godt dokumentert, var det i de tidlige stadiene av pandemien usikkerhet rundt sykehusrutiner og anbefalinger i forbindelse med COVID-19 og amming. Det som imidlertid var klart, var behovet for evidensbaserte anbefalinger som tok for seg problemet med overføring, samtidig som de tok hensyn til verdien av amming. Slike anbefalinger ville gjøre det mulig for nybakte mødre og spedbarna deres å fortsette å dra nytte av fordelene ved amming og bruk av brystmelk under COVID-19-pandemien.

Klikk her for å laste ned en omfattende og oppdatert litteraturgjennomgang av vitenskapelige funn fra Leon Mitoulas, Nania Schärer-Hernandez og Severine Liabat (Front. Pediatr. 20. november 2020)

Klikk her for å laste ned et sammendrag av litteraturgjennomgangen

 

Lars Bode, professor i pediatri og direktør ved Mother-Milk-Infant Center of Research Excellence (MOMI CORE), University of California, San Diego, USA Ingen av melkeprøvene fra mødre med COVID-19-infeksjon testet positivt for tilstedeværelse av aktivt virus, og forekomsten av viral RNA er sjelden. Dataene indikerer at overføring fra mor til spedbarn via brystmelk er usannsynlig.

Vitenskapelige rundebordskonferanser for å forstå og handle ut fra COVID-19-virusets innvirkning på klinisk praksis og ammestøtte ved fødeavdelinger

Global konferanse
Tysk konferanse

Medela arrangerte en rekke virtuelle rundebordskonferanser med ledende forskere for å forstå virkningen av COVID-19 på amming på globalt og lokalt nivå, og for å dele sine tanker om aktuelle endringer i klinisk fødselspraksis og ammestøtte.

Ni eksperter innen amming, laktasjon, immunologi og virologi, inkludert Lars BodeRiccardo DavanzoDonna GeddesJanis MüllerHans van GoudoeverRebecca PowellVirginie Rigourd, Diane Spatz og Ann Yates delte sine ekspertobservasjoner, forskning og anbefalinger for å støtte ammende mødre og klinikere under pandemien. Blant de viktigste funnene var at SARS-CoV-2 RNA forekommer sjelden i brystmelk, og at et stort flertall av mødrene har en sterk antistoffrespons på SARS-CoV-2 i brystmelken ved infeksjon eller restitusjon. Alle eksperter er bekymret for endringene i klinisk praksis, og har lagt vekt på å gi mødre evidensbasert informasjon og veiledning og ammestøtte i det kritiske tidsvinduet for effektiv etablering av melkeforsyning.

Under en rundebordskonferanse i Tyskland med  Silke Mader, Aleyd von Gartzen, Ursula Felderhoff-Müser, Monika Berns, Vera Hesels, prof. dr. med. Michael Abou-Pak, Thomas Kühn og Johannes Middelanis, diskuterte ekspertene innvirkningen av COVID-19 på amming i Tyskland og konkluderte med at amming bør fremmes spesielt under COVID-19-pandemien, at adskillelse av mor og barn bør unngås, og at foreldre må informeres tidlig om amming og om egnede hygienetiltak.

Medelas webinarserie fra 2020/21 om amming og laktasjon under COVID-19-pandemien

Koronaviruset spredte seg plutselig over hele verden, og det samme gjorde unøyaktig og udokumentert informasjon som førte til stor usikkerhet hos mødre og helsepersonell. I tillegg har Covid-19-situasjonen medført endringer i klinisk praksis ved fødeavdelingene: kortere sykehusopphold etter fødselen, mulig adskillelse av mor fra barnet og økt press på helsepersonell. Alle disse faktorene kan påvirke både igangsettingen av morens ammereise og varigheten av den. Vi har laget en skreddersydd webinarserie for å gi den nyeste informasjonen og forskningsresultatene om amming, brystmelk, sikkerhet og helse for gravide kvinner, ammende mødre og deres barn under COVID-19-pandemien.                                

Brystmelk – en kilde til SARS-CoV-2-antistoffer
Prof. Dr. J. (Hans) B. van Goudoever, MD, PhD

Evidens for sterk og spesifikk antistoffrespons mot SARS-CoV -2 i morsmelk
Førsteamanuensis Rebecca Powell, PhD

Bruke COVID-19-pandemien som en mulighet til å ta tak i bruken av brystmelk og amming som livreddende medisinske tiltak
Diane L. Spatz PhD, RN-BC, FAAN.

Virkningen av COVID-19- pandemien på bruken av brystmelk og amming ved nyfødt-intensivavdelinger
Prof. Jae Kim MD, PhD

Beskytte morens melkeforsyning under COVID-19-pandemien
Diane L. Spatz PhD, RN-BC, FAAN

COVID-19 i brystmelk: Hva vet vi?
Lars Bode, professor i pediatri og direktør ved Mother-Milk-Infant Center of Research ...

Amming, brystmelk og COVID-19 – hva sier dokumentasjonen?
Leon Mitoulas, PhD og Nania Schärer-Hernández, PhD

Rebecca Powell, Assistant Professor Division of Infectious Diseases, Icahn School of Medicine ved Mount Sinai, New York, USA Vi fant at de aller fleste mødre har en sterk antistoffrespons på SARS-CoV-2 i brystmelken og at denne antistoffresponsen kan nøytralisere viruset. Dette er viktig at mødre og helsepersonell forstår og viser verdien av amming.
At-risk conditions for initiation Les mer Breastfeeding education material Les mer