DEN GLOBALE VIRKNINGEN AV COVID-19 PÅ AMMING

COVID-19 har hatt en betydelig innvirkning på den ammestøttetjenestene for gravide kvinner og mødre. Dette har ført til endret ammeatferd og en større nedgang i amming enn vi har sett noen gang tidligere.

Mer enn halvparten av helsepersonell ved fødeavdelinger og nyfødt-intensivavdelinger rapporterer indikative endringer i den kliniske praksisen. Helsevesenet er også under betydelig press, og støttestaben reduseres. Dette har ført til at nybakte mødre mangler støtten de trenger de første kritiske dagene for å bygge opp tilstrekkelig og varig melkeforsyning, noe som fører til potensielle ammeproblemer hjemme og tidlig avvenning.

Som en global forkjemper for amming og mating med brystmelk har vi samlet omfattende dokumentasjon fra litteratur og uttalelser fra helsepersonell over hele verden, som gjenspeiles i undersøkelser hos mødre, om den skjulte, men enorme innvirkningen COVID-19 har på amming. Vi ønsker å iverksette tiltak i samarbeid med helsepersonell for å fortsette og forbedre innsatsen for mor og barn, støtte dem i å ta informerte beslutninger og sette mødre i stand til å etablere tilstrekkelig melkeforsyning i det kritiske tidsvinduet etter at babyen er født. På denne måten kan vi alle bidra positivt til å forebygge de langsiktige kliniske og økonomiske virkningene av COVID-19 på amming.


Klikk her for å laste ned white paper om innvirkningen av COVID-19 på amming

Riccardo Davanzo, nyfødtspesialist ved Institute for Maternal and Child Health, Trieste, Italia De markerte endringene i ammestøtten kan føre til et langvarig etterslep, og det kan bli vanskelig å gjenopprette sykehusrutiner som fremmer amming. Dette vil være skadelig ikke bare for spedbarnas helse, men også for den generelle folkehelsen.

Dokumentasjon på innvirkningen av COVID-19 på amming

 • White paper om innvirkningen av COVID-19 på amming
 • Brystmelk, COVID-19 og amming – En omfattende og oppdatert litteraturgjennomgang av vitenskapelig dokumentasjon
 • Funn fra globale og regionale rundebordskonferanser med ledende forskere og helsepersonell
 • Webinarserie med ammeeksperter
Les mer

Start av melkeproduksjonen med fokus på mødre med risikofaktorer innen laktasjon

 • Trinnvis støtte til mødre for å oppnå tilstrekkelig melkeforsyning
 • Klinisk veiledning om amming og pumping under COVID-19
 • Identifisering av mødre med risikofaktorer for laktasjon, og støtteverktøy 
 • White paper om forbedring av forsinket laktogenese og undertrykket laktasjon hos mødre med risiko
 • Webinar av prof. Spatz om viktige kliniske strategier for å løse laktasjonsproblemer som respons på mødre med risikofaktorer for laktasjon
Les mer

Ressurser for overgang fra sykehus til hjem

 • Velge riktig teknologi ved behov for ammestøtte
 • Videoserier som gir ammestøtte
 • Ressurser for mødre om amming under COVID-19

 

Les mer
Rebecca Powell, Assistant Professor Division of Infectious Diseases, Icahn School of Medicine ved Mount Sinai, New York, USA COVID-19 har understreket viktigheten av å støtte mødrene og gi dem evidensbasert informasjon, samt veiledning om amming og hvem de skal henvende seg til før under og etter fødselen.

Spørsmål? Tilbakemeldinger? Ønsker du å motta oppdateringer eller invitasjoner til arrangementer?

* Obligatoriske felt

Som en del av dette initiativet og videre fremover, arrangerer vi jevnlig webinarer og deler nye funn. Er du interessert i å motta nyheter og invitasjoner til arrangementer i fremtiden? Har du spørsmål eller innspill til innholdet? Fyll ut skjemaet nedenfor, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.