Ammeanbefalinger COVID-19

Medela har samlet de nyeste anbefalingene for å gi svar på ett sted på de vanligste spørsmålene om amming og COVID-19.

baby breastfeeding with hand touching mother's breast

1: Kan en mor som har testet positivt for COVID-19 amme barnet sitt? 

Det anbefales at mødre som har bekreftet eller mistenkt COVID-19 fortsetter å amme eller gi brystmelk til spedbarnet sitt.  Nylig forskning har vist at mødre som har hatt COVID-19 overfører antistoffer til spedbarnet via brystmelken.

Tiltak for å unngå å spre viruset til spedbarnet omfatter å vaske hendene før du holder barnet, og å bruke munnbind når du ammer.

2: Kan en mor som har testet positivt for COVID-19 bli værende med barnet i samme rom? 

Det anbefales at babyen holdes i samme rom som moren på barselavdelingen selv om mor har mistenkt eller bekreftet COVID-19. Det oppmuntres også til hudkontakt, siden dette bidrar til amming og brystmelkproduksjon.

American Academy of Pediatrics (AAP) har utgitt en ny veiledning fra 22. juli 2020 om separasjon av mødre og babyer, basert på den nyeste dokumentasjonen.

Mor må instrueres i tiltak for å unngå spredning av viruset, for å bidra til å hindre overføring av dråper fra luftveiene, som kan forårsake infeksjon.

Som nevnt av UNICEF, Academy of Breastfeeding Medicine, WHO og CDC, oppfordres det til amming hvis mor og barn kan være sammen. For øyeblikket er ikke den primære bekymringen hvorvidt viruset kan overføres gjennom brystmelk, men om en infisert mor kan overføre viruset gjennom dråper fra luftveiene. Derfor anbefaler CDC at mor bruker maske og utfører god håndhygiene før og etter amming.

3: Kan spedbarn på nyfødt intensivavdeling motta donormelk? Er dette trygt med tanke på covid-19? 

Hvis en mor ikke kan amme eller gi nok melk til sitt eget spedbarn, anbefales det at det første alternativet blir pasteurisert donorbrystmelk. Donormelkbanker screener og tester alle mødre som donerer melk. Deretter blir brystmelken dessuten pasteurisert for å fjerne bakterier og virus. COVID-19-virus har vist seg å ødelegges av standard pasteuriseringsteknikker. Pasteurisert donorbrystmelk anses alltid som et bedre valg enn morsmelkerstatning.

4: Kan spedbarn på nyfødt intensivavdeling motta morens utpumpede melk hvis hun har COVID-19? 

Mødre kan pumpe ut melk som gis til en baby ved en nyfødt intensivavdeling. De samme forebyggende sikkerhetsreglene gjelder for mors amming. Moren bør rådes til å bruke maske, ha god håndhygiene og unngå å hoste mot brystet. Mor og hennes familie bør også få gode instruksjoner for pumpehygiene og melkeoppsamling.

5: Hvordan beskytte barnet mot COVID-19 

Det anbefales at babyen hennes holdes i samme rom på barselavdelingen selv om en mor har COVID-19. Amming anbefales etter at forskning har vist at mødre som har hatt COVID-19 overfører antistoffer til spedbarnet via brystmelken. Hudkontakt anbefales også på det sterkeste når det er mulig, da dette støtter effektiv etablering av amming og tilstrekkelig brystmelkproduksjon. 


Mor får opplæring i tiltak for å unngå å spre viruset, for å forhindre overføring av dråper fra luftveiene som kan forårsake infeksjon. Disse tiltakene inkluderer å vaske hendene før babyen holdes og bruke munnbind under ammingen.

6: Bør en mor som har COVID-19 bytte til morsmelkerstatning? 

UNICEF og WHO sier at amming er den sikreste og mest pålitelige metoden for mating av spedbarn i en nødssituasjon, og derfor anbefales det ikke å bytte til morsmelkerstatning selv om en mor har testet positivt for COVID-19.

7: Hvis en mor måtte slutte å amme på grunn av sykdom med COVID-19, kan hun begynne å amme igjen? 

Hvis en mor har vært borte fra spedbarnet i en periode og ammingen ble avbrutt, er det vanligvis mulig å gjenopprette laktasjonen når hun er tilbake sammen med barnet, og det er verdt å prøve selv om det ikke alltid er mulig å oppnå fullamming igjen. UNICEFs retningslinjer i Storbritannia kan hjelpe mødre å gjenopprette melkeproduksjonen og fortsette ammingen.

UNICEF UK anbefaler følgende viktige tiltak for håndtering av amming ved relaktasjon:

  • Start tiltak for å øke hormonell respons, inkludert rikelig hudkontakt, stimulering ved brystet og brystmassasje.
  • Brystmassasje og utpumping for hånd / med pumpe (8-10 ganger i døgnet) kan hjelpe når mor har vært separert fra barnet og mellom ammeøktene
  • Spedbarnet bør suge ofte fra begge brystene, minst 8-12 ganger i døgnet og minst 15 minutter på hvert bryst. Vurder mating om natten.
  • Prøv også å holde barnet ved brystet mens du pumper.
  • Babyen må ha godt sugetak for å klare å die effektivt og for å unngå skade på brystvorten.
  • Overvåk babyens avføring og urinmengde

En ammespesialist bør gi ytterligere veiledning og støtte for å gjenopprette melkeproduksjonen og kontrollere spedbarnets vekst.

8: Påvirker COVID-19 brystmelkforsyningen? 

Det er usannsynlig at COVID-19 i seg selv reduserer eller tørker opp brystmelkforsyningen. Redusert ammehyppighet på grunn av at en mor føler seg uvel med COVID-19, kan imidlertid føre til redusert melkeforsyning. Melkeforsyningen fungerer på grunnlag av «tilbud og etterspørsel». Brystene må motta nok signaler (amminger eller pumpeøkter) for å fortsette å produsere nok melk. Det anbefales å snakke med en ammespesialist hvis det er problemer med morens melkeforsyning.

9: Endrer COVID-19 fargen på brystmelken? 

Det finnes ingen forskning som viser at COVID-19 endrer fargen på brystmelken. Brystmelk kan ha ulike farger fra mor til mor, av ulike normale årsaker. Les artikkelen vår om dette her.

 

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen og materialet på dette nettstedet utgjør ikke, og er ikke ment å utgjøre, juridiske råd; All informasjon som er tilgjengelig på dette nettstedet, er kun ment for generelle informasjonsformål. Informasjonen på dette nettstedet utgjør kanskje ikke den mest oppdaterte informasjonen. Medela forbeholder seg retten til å supplere dette nettstedet når som helst, eller endre eller slette informasjon eller materiale på dette nettstedet.

Dette nettstedet inneholder lenker til andre tredjeparts nettsteder. Slike lenker er kun ment å gjøre det enkelt for leseren, brukeren eller nettleseren; Medela verken anbefaler eller støtter innholdet på tredjepartsnettsteder.

Informasjonen og materialet på dette nettstedet gis "som den er"; det gis ingen garanti om at innholdet er feilfritt. Selv om vi har forsøkt å sikre at informasjonen og materialet på dette nettstedet er nøyaktig og fullstendig, garanterer vi ikke at informasjonen og materialet på dette nettstedet eller knyttet til dette nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

Alt ansvar med hensyn til handlinger som er iverksatt eller ikke iverksatt basert på innholdet på dette nettstedet, fraskrives herved uttrykkelig. Din bruk av innhold som finnes i eller er lenket til dette nettstedet skjer helt på egen risiko. Medela påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av bruken av dette nettstedet eller innholdet på dette nettstedet.