Vanlige spørsmål om COVID-19: Brystmelk, vaksiner og antistoffer

Medela har samlet de mest oppdaterte anbefalingene fra ledende globale helsemyndigheter for å hjelpe helsepersonell og mødre gjennom usikre tider. Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om COVID-19, vaksiner og antistoffer.

a midwife talking to a pregnant mother with masks on

Overføres COVID-19-antistoffer via brystmelk?

Forskning har vist at det er fordeler ved å gi brystmelk under COVID-19-pandemien. Forskere har funnet ut at det finnes antistoffer mot COVID-19 i melken til mødre som tidligere har hatt COVID-19 eller som har fått en COVID-19-vaksine.

COVID-19-vaksiner anses å være effektive hos ammende mødre, og overfører antistoffer i brystmelken til babyen. WHO SAGE anbefaler derfor at mødre som vaksineres, fortsetter å amme.

Bør en mor pumpe og kaste melken etter å ha fått COVID-19-vaksinen?

Nei, ammingen kan fortsette som normalt umiddelbart etter å ha blitt vaksinert mot COVID-19 i henhold til WHO SAGE og CDC. Det er ikke nødvendig for moren å “pumpe og kaste” melken etter vaksineringen.

Er vaksiner trygge når du ammer?

De foreløpige anbefalingene fra WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) sier at hvis en ammende mor er en del av en høyrisikogruppe, f.eks. hvis hun jobber i helsevesenet eller tilhører en gruppe som anbefales å ta en vaksine, kan en vaksine tilbys.

Selv om forskning på COVID-19-vaksiner ikke omfattet kvinner som ammet, betyr ikke fravær av direkte data at vaksinene ikke er trygge.

Ifølge CDC utgjør verken inaktiverte eller levende virusvaksiner, som AstraZeneca- og Janssen-vaksinene, en risiko for mødre som ammer eller for spedbarna deres. (Unntatt vaksiner mot kopper og gulfeber – disse gis ikke til ammende mødre).

Vaksinene fra Pfizer, BioNTech og Moderna inneholder ikke levende virus. mRNA-molekylet i disse vaksinene trenger ikke inn i kjernen av cellen, og brytes raskt ned. Ifølge CDCd antas det at COVID-19-vaksinene ikke utgjør noen risiko for barn som dier eller får brystmelk.

Vaksinene anses å være effektive hos ammende mødre, og gir til og med babyen beskyttelse gjennom brystmelken.

WHO SAGE-veiledningen anbefaler derfor at mødre som vaksineres, fortsetter å amme.

Hvor lenge forekommer antistoffene i brystmelken?

Det finnes foreløpig ingen studier som bekrefter nøyaktig hvor lenge antistoffbeskyttelsen varer hos spedbarn hvis mor har hatt COVID-19 og fortsetter å amme. Det er påvist at antistoffene hos mødre med COVID-19 ser ut til å være til stede i brystmelk i minst 10 måneder etter infeksjon.

En studie av ammende mødre som har fått COVID-19-vaksinen, antyder at de kan overføre beskyttende antistoffer til spedbarnet gjennom brystmelk i minst 80 dager etter vaksinasjonen.

Se våre retningslinjer for sikker oppbevaring av utpumpet brystmelk hjemme.

Ytterligere informasjon

Webinarer:

Siste:

The Antibody Response Against SARS-CoV-2 (COVID-19) in Human Milk (11.03.2021)

Og:

Breast Milk - a Source of SARS-CoV-2 Antibodies (08.10.2020)

Evidence of a strong and specific antibody response against SARS-CoV-2 in human milk (16.07.2021)

Nyheter:

COVID-19: Støtte til forskningsprosjekter om brystmelk og antistoffer

Ny forskning viser at brystmelk inneholder langvarige, potente antistoffer mot COVID-19

Ansvarsfraskrivelse:

Informasjonen og materialet på dette nettstedet utgjør ikke, og er ikke ment å utgjøre, juridiske råd; All informasjon på denne nettsiden vil i stedet kun være tilgjengelig for generelle informasjonsformål. Informasjonen på dette nettstedet utgjør kanskje ikke den mest oppdaterte informasjonen. Medela forbeholder seg retten til å supplere dette nettstedet når som helst, eller endre eller slette informasjon eller materiale på dette nettstedet.

Dette nettstedet inneholder lenker til andre tredjeparts nettsteder. Slike lenker er bare ment som praktisk hjelp for leseren, brukeren eller nettleseren. Medela anbefaler ikke eller støtter ikke innholdet på tredjepartsnettsteder.

Informasjonen og materialet på dette nettstedet er gitt "som den er"; det er ingen garantier om at innholdet er feilfritt. Selv om vi har forsøkt å sikre at informasjonen og materialet på dette nettstedet er nøyaktig og fullstendig, garanterer vi ikke at informasjonen og materialet på dette nettstedet eller knyttet til dette nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

Alt ansvar med hensyn til handlinger som er iverksatt eller ikke iverksatt basert på innholdet på dette nettstedet, fraskrives herved uttrykkelig. Din bruk av innhold som finnes i eller er lenket til dette nettstedet skjer helt på egen risiko. Medela påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av bruken av dette nettstedet eller innholdet på dette nettstedet.