Vanlige spørsmål om overføring av COVID-19: babyer og brystmelk

Medela har samlet de nyeste anbefalingene for å gi svar på spørsmål til helsepersonell og mødre om COVID-19, f.eks. om barn kan få COVID-19 eller om viruset kan overføres gjennom brystmelk.

mum holding five month old baby-looking into each other's eyes and smiling

Kan COVID-19 overføres gjennom brystmelk? 

UNICEF, WHO og CDC rapporterer at det aktive viruset ikke er påvist i brystmelk fra de begrensede studiene med ammende kvinner med COVID-19. For øyeblikket er ikke den viktigste bekymringen om viruset kan overføres gjennom brystmelk, men snarere at en mor som er smittet med COVID-19, overfører viruset gjennom dråper fra luftveiene.

Det er viktige trinn for å unngå å spre viruset til en baby, inkludert å vaske hendene før du holder barnet, og at mor bruker munnbind når hun er i nær kontakt med barnet, inkludert når hun ammer.

Forskning har vist at mødre som har hatt COVID-19 overfører antistoffer til spedbarnet via brystmelken, noe som ytterligere støtter anbefalingen om å fortsette ammingen

Kan babyer få COVID-19? 

Ifølge CDC er det svært sjelden at nyfødte barn får COVID-19. I noen sjeldne tilfeller har nyfødte barn testet positivt for COVID-19 kort tid etter fødselen. Det er imidlertid ikke kjent om de fikk viruset før, under eller etter fødselen.

Nyfødte med COVID-19 har ofte milde eller ingen symptomer og kommer seg raskt. Det har bare vært noen få rapporter om nyfødte med alvorlig COVID-19-sykdom.

 

Ansvarsfraskrivelse:

Informasjonen og materialet på dette nettstedet utgjør ikke, og er ikke ment å utgjøre, juridiske råd; All informasjon som er tilgjengelig på dette nettstedet, er kun ment for generelle informasjonsformål. Informasjonen på dette nettstedet utgjør kanskje ikke den mest oppdaterte informasjonen. Medela forbeholder seg retten til å supplere dette nettstedet når som helst, eller endre eller slette informasjon eller materiale på dette nettstedet.

Dette nettstedet inneholder lenker til andre tredjeparts nettsteder. Slike lenker er kun ment å gjøre det enkelt for leseren, brukeren eller nettleseren; Medela verken anbefaler eller støtter innholdet på tredjepartsnettsteder.

Informasjonen og materialet på dette nettstedet gis "som den er"; det gis ingen garanti om at innholdet er feilfritt. Selv om vi har forsøkt å sikre at informasjonen og materialet på dette nettstedet er nøyaktig og fullstendig, garanterer vi ikke at informasjonen og materialet på dette nettstedet eller knyttet til dette nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

Alt ansvar med hensyn til handlinger som er iverksatt eller ikke iverksatt basert på innholdet på dette nettstedet, fraskrives herved uttrykkelig. Din bruk av innhold som finnes i eller er lenket til dette nettstedet skjer helt på egen risiko. Medela påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av bruken av dette nettstedet eller innholdet på dette nettstedet.