Opprettholde ammingen i en tid med COVID-19: En oppfordring til å handle

COVID-19 har hittil hatt betydelig innvirkning på den kliniske praksisen når det gjelder mødre, ammerådgivning og støttetjenester. Mer enn halvparten av helsepersonell ved fødeavdelinger og nyfødt-intensivavdelinger har rapportert viktige endringer i den kliniske praksisen.

mother in a hijab holding her wrapped up newborn baby-female Dr by her side touching the baby's head

Helsevesenet er også under betydelig press. Antall støttepersonell reduseres, og dette rammer jordmødre og ammespesialister sterkt.

Dette har ført til at nybakte mødre mangler støtten de trenger de første kritiske dagene for å hjelpe babyen å die, eller bygge opp tilstrekkelig og varig melkeforsyning hvis babyen ikke kan ammes. I tillegg har COVID-19 forårsaket betydelig stress hos ammende mødre på grunn av ulike faktorer.

En oppfordring til å handle: Tiltak helsepersonell kan gjennomføre for å beskytte og fremme amming under COVID-19-pandemien og senere

Hold mor og barn sammen 

En viktig måte helsepersonell kan støtte mødre på, er å sikre at hudkontakt etableres så tidlig som mulig. Ideelt sett bør spedbarnet legges ved brystet i løpet den første timen etter fødselen. Denne anbefalingen gjenspeiler de nyeste retningslinjene fra CDC1 og American Academy of Pediatrics (AAP)2, som anbefaler at alle mødre ‒ selv de med COVID-19 ‒ bør være sammen med barna sine (helst på samme rom), med hensiktsmessige forholdsregler for å minimere infeksjonsrisikoen (munnbind, håndvask osv.).

Sikre maksimal støtte i den kritiske perioden etter fødselen 

De første timene og dagene etter fødselen er avgjørende for vellykket amming.3, 4 Det er viktig å gi mødre riktig støtte og rådgivning i denne perioden for å hjelpe dem med å få i gang og opprettholde tilstrekkelig melkeforsyning.

Starte melkeforsyningen med pumper ved behov 

Mange mødre slutter å amme fordi de føler at melkeforsyningen er utilstrekkelig.5, 6 Det er nyttig å identifisere kvinner som kan dra nytte av tidlig bruk av pumper for å få i gang og bygge opp tilstrekkelig melkeforsyning til riktig tid

Ved utskrivning fra sykehus

Helsepersonell bør snakke med mødre om viktigheten av regelmessig, hyppig amming hjemme de første to ukene etter fødselen, slik at de forstår viktigheten av å bygge opp tilstrekkelig melkeforsyning på lang sikt. Hvis direkte amming ikke er effektivt eller ikke er mulig de første dagene, er det nødvendig å bruke en sykehusklassifisert dobbel brystpumpe for å sikre riktig igangsetting, oppbygging og opprettholdelse av tilstrekkelig melkemengde.7

Overgang fra sykehus til hjemmebasert pleie 

Dette kan omfatte veiledning og råd om fortsatt amming, løpende rådgivning og informasjon om tilgjengelige ressurser. I den ovennevnte forskningsstudien av barselavdelinger og nyfødt intensivavdelinger fra FMR Global Health, identifiserte begge gruppene virtuell oppfølging og opplæring om forebyggende tiltak for å redusere infeksjonsrisikoen som viktige tiltak for å støtte mødre med ammingen hjemme.8 Slik støtte kan ha ulike former, inkludert:

 • Virtuell støtte for eventuelle problemer eller for ammerådgivning
 • Råd om forebyggende tiltak for å minimere risikoen for infeksjon
 • Anbefale støttenettverk til familie eller venner
 • Oppmuntre mødre til å amme og/eller pumpe hjemme.

I FMR Global Health-rapporten om å opprettholde ammingen i COVID-19-perioden: En oppfordring til handling8 39 % av ansatte ved barselavdelinger og nesten halvparten (47 %) av personalet ved nyfødt intensivavdelinger rapporterte om endringer i støtten som tilbys mødre ved utskriving. Begge gruppene rapporterte spesielt at personlige brystpumper ble gitt til en større andel av de ammende mødrene, og ansatte ved barselavdelingene delte ut flere leiepumper av sykehuskvalitet som følge av pandemien. Det ville være nyttig å sikre at kvinner som må pumpe de første dagene, vet hvordan de kan få tak i en brystpumpe av sykehuskvalitet når de er kommet hjem.7


Konklusjon 

Det er tydelig at COVID-19-pandemien har hatt en betydelig innvirkning på graviditets- og ammepraksisen. Etter hvert som pandemien har utviklet seg, har vi fått bekreftet vår oppfatning om at det er liten risiko for å overføre infeksjon fra mor til spedbarn via brystmelken.9 Evidens har også vist at brystmelk beskytter mot viruset. Nøytraliserende antistoffer ble påvist i melk fra kvinner som hadde vært infisert tidligere.10, 14 Det er derfor i stor grad anerkjent at amming bør oppmuntres og støttes, også hos kvinner som er smittet med COVID-19. Helsepersonell kan gi uvurderlig veiledning og støtte for å hjelpe mødre med å amme på en vellykket måte, til tross for utfordringene som pandemien og tiltakene for infeksjonskontroll byr på. Under morens sykehusopphold bør mødre og spedbarn holdes sammen og støttes for å få i gang laktasjonen på riktig måte. På grunn av kortere opphold ved barselavdelingene under COVID-19-pandemien er det avgjørende at lokalt basert støtte og brystpumper av sykehuskvalitet brukes ved behov og etableres som en del av de kliniske retningslinjene.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen og materialet på dette nettstedet utgjør ikke, og er ikke ment å utgjøre, juridiske råd; All informasjon som er tilgjengelig på dette nettstedet, er kun ment for generelle informasjonsformål. Informasjonen på dette nettstedet utgjør kanskje ikke den mest oppdaterte informasjonen. Medela forbeholder seg retten til å supplere dette nettstedet når som helst, eller endre eller slette informasjon eller materiale på dette nettstedet.

Dette nettstedet inneholder lenker til andre tredjeparts nettsteder. Slike lenker er kun ment å gjøre det enkelt for leseren, brukeren eller nettleseren; Medela verken anbefaler eller støtter innholdet på tredjepartsnettsteder.

Informasjonen og materialet på dette nettstedet gis "som den er"; det gis ingen garanti om at innholdet er feilfritt. Selv om vi har forsøkt å sikre at informasjonen og materialet på dette nettstedet er nøyaktig og fullstendig, garanterer vi ikke at informasjonen og materialet på dette nettstedet eller knyttet til dette nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

Alt ansvar med hensyn til handlinger som er iverksatt eller ikke iverksatt basert på innholdet på dette nettstedet, fraskrives herved uttrykkelig. Din bruk av innhold som finnes i eller er lenket til dette nettstedet skjer helt på egen risiko. Medela påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av bruken av dette nettstedet eller innholdet på dette nettstedet.

Referanser
 1. CDC. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Amming og pleie av nyfødte; 2021 [sitert 6. juli 2021]. Tilgjengelig fra: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html#mothers-suspected?
 2. Wykoff AS. Rooming-in, with precautions, now OK in revised AAP newborn guidance, AAP News, 2020 22. juli 1-3
 3. Nilsson IMS et al. Focused breastfeeding counselling improves short- and long-term success in an early-discharge setting: A cluster-randomized study. Matern Child Nutr. 2017; 13(4).
 4. Widström A-M et al. Skin-to-skin contact the first hour after birth, underlying implications and clinical practice. Acta Paediatr. 2019; 108(7):1192–1204.
 5. Brown CRL et al. Factors influencing the reasons why mothers stop breastfeeding. CJPH. 2014; 105(3):e179-85.
 6. Wagner EA et al. Breastfeeding concerns at 3 and 7 days postpartum and feeding status at 2 months. Pediatrics. 2013; 132(4):e865-75.
 7. Meier PP et al. Which breast pump for which mother: An evidence-based approach to individualizing breast pump technology. J Perinatol. 2016; 36(7):493 – 499.
 8. FMR Global Health. Understanding the impact of COVID-19 on hospital maternity and breastfeeding practices; 2020.
 9. Cheema R et al. Protecting Breastfeeding during the COVID-19 Pandemic. J Perinatol. 2020; doi: 10.1055/s-0040-1714277.
 10. Pace RM et al. Characterization of SARS-CoV-2 RNA, antibodies, and neutralizing capacity in milk produced by women with COVID-19. mBio. 2021; 12(1).
 11. Dong Y et al. Antibodies in the breast milk of a maternal woman with COVID-19. Emerging Microbes & Infections. 2020; 26(6):1–12.
 12. Fox A et al. Robust and Specific Secretory IgA Against SARS-CoV-2 Detected in Human Milk. iScience. 2020; 23(11):101735.
 13. van Keulen BJ et al. Breastmilk; a source of SARS-CoV-2 specific IgA antibodies [publisert på nett i forkant av trykket utgave, 21. aug. 2020]. SSRN Electron J [Internett]; Tilgjengelig fra: https://ssrn.com/abstract=3633123.
 14. Juncker HG et al. Antibodies Against SARS-CoV-2 in Human Milk: Milk Conversion Rates in the Netherlands. J Hum Lact. 2021:8903344211018185.