Vanlige spørsmål om COVID-19 og effekten på graviditet og foster

Medela gir informasjon til helsepersonell og mødre gjennom usikre tider. Vi har samlet de vanligste spørsmålene om COVID-19, graviditet og barnet. Medela gir svar basert på den nyeste informasjonen og forskningen fra helsemyndigheter som WHO og CDC.

pregnant woman with her hands gently supporting her pregnant tummy

Er det lettere for gravide kvinner å bli syke med COVID-19?

Ifølge Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ser ikke gravide ut til å være mer utsatt for konsekvensene av infeksjon med COVID-19 enn den generelle befolkningen. Gravide kvinner opplever endringer i kroppen som kan øke risikoen for enkelte infeksjoner. Det er kjent at virus fra samme familie som COVID-19 og andre virusinfeksjoner i luftveiene, som influensa, kan gi kvinner økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Derfor sier CDC at det alltid er viktig for gravide kvinner å beskytte seg mot sykdommer.

Kan COVID-19 påvirke fosteret under graviditeten? 

På dette tidspunktet er det fortsatt ikke nok bevis for å vite om en gravid kvinne som har COVID-19 kan overføre viruset til babyen under graviditeten eller ved fødselen. WHO arbeider for å øke kunnskapen og forståelsen for overføring av COVID-19.

Det er rapportert et lite antall problemer med graviditet eller fødsel (f.eks. prematur fødsel) hos spedbarn født av mødre som testet positivt for COVID-19 under graviditeten. Forskningen viser imidlertid at gravide eller nylig gravide kvinner med COVID-19 har større sannsynlighet for å bli innlagt på intensivavdelingen eller har behov for respiratorisk støtte sammenlignet med ikke-gravide kvinner i fertil alder.  

Gravid med COVID-19, vil babyen være immun? 

For tiden finnes det noe begrenset forskning som tyder på at beskyttende antistoffer kan overføres via morkaken under graviditet hvis mor har hatt COVID-19.

Hva skjer når en kvinne med COVID-19 føder? 

I henhold til AAPs nye retningslinjer fra 22. juli 2020 angående separasjon av mødre og babyer, er det mulig for mødre med mistenkt eller bekreftet COVID-19 å være sammen med sine nyfødte når det tas forholdsregler for å beskytte spedbarn mot smittsomme respirasjonssekreter.

Ifølge CDC anbefales det å gi barnet utpumpet brystmelk hvis det er behov for langvarig midlertidig separasjon, primært fordi moren trenger medisinsk behandling selv. Om mulig bør det brukes en egen brystpumpe. Hvis det ikke er mulig å bruke en egen brystpumpe til en COVID-19-positiv mor, kan moren bruke en brystpumpe for flere brukere. Vær spesielt nøye med å rengjøre og desinfisere brystpumpen før den brukes av en annen mor.

Ansvarsfraskrivelse:

Informasjonen og materialet på dette nettstedet utgjør ikke, og er ikke ment å utgjøre, juridiske råd; All informasjon som er tilgjengelig på dette nettstedet, er kun ment for generelle informasjonsformål. Informasjonen på dette nettstedet utgjør kanskje ikke den mest oppdaterte informasjonen. Medela forbeholder seg retten til å supplere dette nettstedet når som helst, eller endre eller slette informasjon eller materiale på dette nettstedet.

Dette nettstedet inneholder lenker til andre tredjeparts nettsteder. Slike lenker er kun ment å gjøre det enkelt for leseren, brukeren eller nettleseren; Medela verken anbefaler eller støtter innholdet på tredjepartsnettsteder.

Informasjonen og materialet på dette nettstedet gis "som den er"; det gis ingen garanti om at innholdet er feilfritt. Selv om vi har forsøkt å sikre at informasjonen og materialet på dette nettstedet er nøyaktig og fullstendig, garanterer vi ikke at informasjonen og materialet på dette nettstedet eller knyttet til dette nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

Alt ansvar med hensyn til handlinger som er iverksatt eller ikke iverksatt basert på innholdet på dette nettstedet, fraskrives herved uttrykkelig. Din bruk av innhold som finnes i eller er lenket til dette nettstedet skjer helt på egen risiko. Medela påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av bruken av dette nettstedet eller innholdet på dette nettstedet.