COVID-19 Innvirkning på amming

The COVID-19 pandemic has had a severe impact on maternity services and breastfeeding support as a result of fear of infection, initial confusion and clinical and economic constraints on healthcare systems.

Mother breastfeeding newborn

Ivareta amming i en tid med COVID-19 En oppfordring til å handle.

COVID-19 har hatt en betydelig innvirkning på den ammestøttetjenestene for gravide kvinner og mødre. Dette har ført til endret ammeatferd og en større nedgang i amming enn vi har sett noen gang tidligere.

Mer enn halvparten av helsepersonell ved fødeavdelinger og nyfødt-intensivavdelinger rapporterer indikative endringer i den kliniske praksisen. Helsevesenet er også under betydelig press, og støttestaben reduseres. Dette har ført til at nybakte mødre mangler støtten de trenger de første kritiske dagene for å bygge opp tilstrekkelig og varig melkeforsyning, noe som fører til potensielle ammeproblemer hjemme og tidlig avvenning.

Som en global forkjemper for amming og mating med brystmelk har vi samlet omfattende dokumentasjon fra litteratur og uttalelser fra helsepersonell over hele verden, som gjenspeiles i undersøkelser hos mødre, om den skjulte, men enorme innvirkningen COVID-19 har på amming. Vi ønsker å iverksette tiltak i samarbeid med helsepersonell for å fortsette og forbedre innsatsen for mor og barn, støtte dem i å ta informerte beslutninger og sette mødre i stand til å etablere tilstrekkelig melkeforsyning i det kritiske tidsvinduet etter at babyen er født. På denne måten kan vi alle bidra positivt til å forebygge de langsiktige kliniske og økonomiske virkningene av COVID-19 på amming.


Klikk her for å laste ned white paper om innvirkningen av COVID-19 på amming

De markerte endringene i ammestøtten kan føre til et langvarig etterslep, og det kan bli vanskelig å gjenopprette sykehusrutiner som fremmer amming. Dette vil være skadelig ikke bare for spedbarnas helse, men også for den generelle folkehelsen.

Riccardo Davanzo, nyfødtspesialist ved Institute for Maternal and Child Health, Trieste, Italia

COVID-19 har understreket viktigheten av å støtte mødrene og gi dem evidensbasert informasjon, samt veiledning om amming og hvem de skal henvende seg til før under og etter fødselen.

Rebecca Powell, Assistant Professor Division of Infectious Diseases, Icahn School of Medicine ved Mount Sinai, New York, USA