Beginning - Tidsskrift for nyfødtintensiv avdeling og barselomsorg

Fødsel betyr mange nye begynnelser. Det er begynnelsen på et nytt liv for spedbarnet og moren – og begynnelsen på en veldig individuell ammereise, med alle de mulighetene og utfordringene som følger med den. Din støtte som helsepersonell ved nyfødtintensiv avdeling og i barselomsorgen er det som veileder mødre og spedbarn på denne unike reisen. Beginnings, vårt nye tiddskrift for nyfødtintensiv avdeling og barselomsorg, er utviklet for å støtte deg i din daglige streben etter å gi alle spedbarn og mødre best mulig omsorg.

 

Last ned ditt personlige nummer av "Beginnings" nå for å finne ut mer om den nyeste forskningen om amming, eksperttips om produkter og metoder og inspirerende eksempel på beste praksis!